Het overschot op de lopende rekening van de eurolanden is in het vierde kwartaal van 2013 uitgekomen op 66,8 miljard euro. 

Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde eerste raming van statistiekbureau Eurostat.

In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg het overschot op de lopende rekening, waarop het saldo van betalingen aan en ontvangsten uit het buitenland worden bijgehouden, nog 37,8 miljard euro.

Ook in het derde kwartaal van vorig jaar was het overschot met 42,7 miljard euro flink lager.

Het overschot op de lopende rekening van de hele Europese Unie kwam in het vierde kwartaal uit op 47,9 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg het overschot 22,9 miljard euro en in het voorgaande kwartaal 31,8 miljard euro.

Diensten

Vooral de handel in diensten droeg flink bij aan het overschot, zoals dat ook in vorige kwartalen het geval was. EU-landen ontvingen vorig kwartaal ruim 42 miljard euro meer voor diensten dan ze eraan uitgaven.

Ook aan de export van goederen, lonen van werknemers en investeringen hielden de lidstaten meer over dan een jaar eerder. 

Waar de EU-landen vorig jaar nog zeven miljard moesten toegeven bij de handel, is dat inmiddels omgevormd tot een overschot van 11,4 miljard euro. De lonen van werknemers en investeringen droegen voor nog eens 11,6 miljard bij aan het overschot op lopende rekeningen. 

Betalingen

Het grote aantal betalingen drukte het totale overschot echter. De lidstaten gaven samen 18,6 miljard euro meer uit aan onder andere donaties en lidmaatschapsgelden dan ze binnen kregen. 

Het overschot op de lopende rekeningen is het verschil tussen de hoeveelheid geld die EU-landen ontvangen uit landen buiten de Europese Unie en de hoeveelheid die ze in die landen besteden.

De economische indicator is breder dan de handelsbalans. Ook overschotten of tekorten in loon, huur en rente worden bijvoorbeeld in de berekening meegenomen. 

De eurozone omvat 18 landen van de Europese Unie die de euro voeren. De overige tien lidstaten die bij de EU horen zijn voormalige Oostblok-landen, Groot-Brittannië en Zweden.