Volgens een nieuwe Europese rekenmethode is de omvang van de Nederlandse economie ineens een stuk groter. Dat blijkt uit een brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers over 2010 herzien op basis van nieuwe rekenmethoden van het Europees statistisch bureau Eurostat. In die berekening komt het bruto binnenlands product (de omvang van de Nederlandse economie) bijna 45 miljard euro - oftewel 7,6 procent - hoger uit.

De nieuwe rekenmethode geldt ook voor de komende jaren, maar de gevolgen daarvan worden dit jaar pas duidelijk op Prinsjesdag.

De nieuwe methode heeft ook gevolgen voor de staatsschuld, die met ruim 4 procentpunt naar beneden wordt bijgesteld. De staatsschuld was daarmee in 2010 niet 63,4 procent, maar 59,0 procent.

De gevolgen voor het begrotingstekort zijn veel kleiner. Dat is bijgesteld van 5,1 procent naar 5 procent.

Bijstelling

De bijstellingen zijn een stuk forser dan het kabinet verwachtte toen Eurostat in januari de nieuwe nieuwe berekeningen aankondigde. Toen ging Dijsselbloem er nog vanuit dat het bbp met 3 à 4 procent zou worden bijgesteld; nu staat er dus voor 2010 een plus van 7,6 procent.

De nieuwe cijfers geven volgens de ministers beter inzicht in de daadwerkelijke grootte van de Nederlandse economie. Maar dat betekent niet dat ''van de ene op de andere dag de Nederlandse economie van omvang is veranderd en Nederlanders bijvoorbeeld ineens rijker zijn geworden''.

In de nieuwe methode maken vooral de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling en ook de militaire uitgaven een verschil. Die worden nu gezien als investeringen. Ook worden 'illegale activiteiten' als drugshandel, prostitutie, gokken, illegaal kopiëren en smokkel meegeteld in de omvang van onze economie. Van de 45 miljard die de economie in 2010 groter was dan in de oude berekeningen, is 2,4 miljard euro afkomstig uit illegale activiteiten.

'Betekent niks'

De nieuwe rekenmethode die het CBS gebruikt voor de omvang van de Nederlandse economie ''betekent in het echte leven niks''. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat donderdag tegen het ANP.

Volgens de nieuwe berekening was het binnenlands product in 2010 45 miljard groter dan tot nog toe berekend, maar voor Dijsselboem is het geen financiële opsteker.

''De economie is niet ineens groter geworden, ook niet met terugwerkende kracht. Eens in de zoveel jaar worden de berekeningen opnieuw bepaald en gedefinieerd en daar zijn in de EU afspraken over. Dit betekent dat we achteraf gezien, theoretisch welvarender zijn geworden. Maar in de praktijk is er niks veranderd.''

Prinsjesdag

Dijsselbloem kan nog niet zeggen wat de nieuwe rekenmethode betekent voor de jaren na 2010 en voor de staatsschuld en het begrotingstekort in de afgelopen jaren. Wat het betekent voor de periode tot en met volgend jaar, wordt met Prinsjesdag duidelijk.

In de nieuwe rekenmethode worden ook illegale activiteiten als prostitutie en drugshandel meegerekend in de omvang van de economie. Dijsselbloem wil daar geen oordeel over vellen.

''Ik ga daar niet over. CBS en Eurostat bepalen de definities en dat doen ze onafhankelijk van de politiek. En dat is maar goed ook, want politici zouden anders misschien cijfers mooier willen maken dan ze zijn. Op deze manier kunnen we nooit in de verleiding komen.''