Rotterdam heeft het jaar 2013 afgesloten met een positief resultaat van bijna 23 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening over het afgelopen jaar die maandag naar de gemeenteraad is gestuurd.

Dat de gemeente net als vorig jaar geld overhoudt, komt onder meer doordat kosten op onder meer volksgezondheid en zorg, verkeer en participatie zijn meegevallen.

Wel werd er meer geld uitgegeven dan was begroot op zaken als huisvesting van de gemeente, wegenonderhoud, groen en openbare verlichting. Maar uiteindelijk viel het resultaat onder aan de streep positief uit: 22,8 miljoen euro.

Effectiever

Volgens verantwoordelijk wethouder Richard Moti (financiën) is er de afgelopen periode veel verbeterd. ''We hebben onze organisatie effectiever ingericht. Zo hebben we onder andere één administratie voor de hele gemeentelijke organisatie gevormd. We zien nu dat deze verbeteringen leiden tot een beter financieel resultaat voor de stad.”

De 22,8 miljoen euro wordt grotendeels gebruikt voor stedelijke vernieuwing en de aanpak van jeugdwerkloosheid, zoals met het Rijk is afgesproken.