Een meerderheid van de toonaangevende Nederlandse economen is bezorgd over de toename van de inkomensongelijkheid.

Dit blijkt uit een enquête onder 46 economen van Me Judice, een discussieplatform over de economie.

Iets meer dan 56 procent vindt dat de groei van de inkomensongelijkheid een verontrustende ontwikkeling is in Nederland.  

Er wordt aangehaald dat een groeiende ongelijkheid slecht is voor de sociale cohesie en dat consumenten mogelijk ook minder zullen uitgeven.

Het overige deel van de economen maakt zich geen zorgen over de inkomensongelijkheid omdat deze maar in beperkte mate zou groeien en vergeleken met andere landen meevalt. 

Paul de Beer, een van de ondervraagde economen in het onderzoek, vreest voor ressentimenten onder de laagste inkomens. 

Ressentimenten

"Hoewel de groei van de ongelijkheid in Nederland beperkt is, is een groeiende kloof tussen de hoogste en laagste inkomens nadelig voor de sociale samenhang en kan zij ressentiment onder laagste inkomens oproepen", alsdus de hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Bas Jacobs, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vraagt zich af of economen een politiek waardeoordeel moeten geven.  

"Economen gaan over de vraag: als politici (meer) inkomen willen herverdelen, wat zijn daarvoor de meest doelmatige herverdelingsinstituties?", aldus Jacobs.

Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, laat zich wel uit over de kwestie. "Toenemende ongelijkheid leidt tot polarisering en onstabiel ondernemingsklimaat", aldus Van Wijnbergen.