De Nederlandse provincies geven in 2014 veel meer uit dan er binnenkomt. Met een begrotingstekort van 1 miljard euro, overschrijden ze de norm met 364 miljoen euro.  

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor 2015 verwachten de provincies zelfs een begrotingstekort van 1,3 miljard euro.

Ook gemeentes en waterschappen geven te veel geld uit. Het begrotingstekort van de gemeentes bedraagt 2,1 miljard euro. Dat is 172 miljoen euro hoger dan de norm die voor alle gemeenten samen is afgesproken.

De waterschappen gaan uit van een negatief saldo van 471 miljoen euro, 42 miljoen meer dan hun norm. Bij gemeentes en waterschappen is de verwachting dat het tekort in 2015 kleiner wordt.

Alle decentrale overheden samen zullen in 2014 een tekort hebben van 3,7 miljard euro. Dat is 600 miljoen euro meer dan is toegestaan.

Norm

Overheden binnen de Europese Unie zijn gebonden aan begrotingsafspraken. De norm is dat het begrotingstekort (EMU-tekort) van de hele overheid niet groter mag zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Uitgaande van deze 3-procentnorm zijn het Rijk, de gemeenten, de provincies en waterschappen overeengekomen dat het tekort voor de decentrale overheden over 2014 niet hoger mag zijn dan 0,5 procent van het bbp. Dit komt neer op 3,1 miljard euro.

Beweeg de cursor over de lijn om de bedragen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Sancties

Op de overschrijding van de norm staan in ieder geval tot 2017 geen sancties van het ministerie van Financiën, zo zegt een woordvoerder van het CBS tegenover NU.nl.

De manier waarop decentrale overheden hun begrotingstekort normaal berekenen wijkt af van de methode die gebruikt wordt voor de berekening van het EMU-tekort. 

Voor het EMU-tekort moeten investeringen meteen in het eerste jaar helemaal op de balans komen, terwijl decentrale overheden deze meestal afschrijven over meerdere jaren. "Het grote tekort komt vermoedelijk voor een deel door deze investeringen", aldus de woordvoerder.