De Rabobank heeft besloten om de boete die het opgelegd kreeg vanwege de Libor-fraude van 774 miljoen euro niet af te trekken van de belasting. Dat maakte de bank donderdag bekend bij de jaarcijfers.

"Op basis van de belastingwetgeving kan de Rabobank een zeer groot deel in binnen- en buitenland fiscaal verrekenen", legt de bank uit.

"De bank heeft daar vrijwillig van afgezien. Het volledige bedrag komt dus ten laste van de Rabobank en niet van de belastingbetaler."

Bestuursvoorzitter Rinus Minderhout zegt in een toelichting op de cijfers dat de Liboraffaire de bank niet in de koude kleren is gaan zitten. "Dit past niet bij ons. Daarom hebben we onze  compliance verbeterd en heeft het herstel van ons geschonden imago hoge prioriteit", zei Minderhout.

De bank heeft vorig jaar mede door het liborschandaal een nettowinst geboekt van 2,01 miljard euro, 2 procent minder dan in 2012. 

De verkoop van vermogensbeheerder Robeco voor 2 miljard euro en de overgang naar een nieuw pensioenregeling hadden een positief effect op de resultaten.

Vastgoed

De vastgoedpoot van Rabobank ging het afgelopen jaar zwaar gebukt onder de moeilijke marktomstandigheden. Door forse afschrijvingen op het vastgoed kwam het nettoverlies van dit bedrijfsonderdeel uit op 817 miljoen euro.

De kredietportefeuille van de bank daalde in 2013 met 4 procent tot 439 miljard euro. ''Door de economische crisis is de vraag naar leningen gedaald. Daarnaast losten klanten meer af op hypotheken'', aldus Rabobank.

De bank ziet dat het herstel op de woningmarkt doorzet en vindt de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de woningmarkt in 2014 positief. Het aantal woningverkopen zal licht stijgen ten opzichte van vorig jaar.

Over het algemeen zijn de voorspellingen gedempt. ''De Rabobank bankiert in aanhoudend moeilijke marktomstandigheden met onzekere vooruitzichten.''

Bonus

Rabobank keerde in 2013 minder bonussen uit aan het personeel. Aan medewerkers van de Rabo Vastgoedgroep, die afgelopen jaar honderden miljoenen verlies leed, is zelfs helemaal geen variabele beloning toegekend.

De bank past daarnaast een korting van 40 tot 70 procent toe op de variabele beloning voor de directeuren en onderdirecteuren van Rabobank Nederland. Volgens de nieuwe cao die vorig jaar is gesloten krijgt het personeel dit jaar helemaal geen bonussen meer.

Ook voor het internationale bankbedrijf heeft Rabobank versoberingen doorgevoerd in het bonusbeleid. Vorig jaar schafte Rabobank de variabele beloningen voor de raad van bestuur al af.

Economische groei

Het concern verwacht voor dit jaar minder eenmalige posten in de boeken te moeten zetten dan in 2013. ''Met het oog op de noodzakelijke structurele rendementsverbetering heeft de Rabobank diverse kostenmaatregelen getroffen die aan het operationele resultaat zullen bijdragen. De waardeveranderingen blijven ook in 2014 op een hoog niveau'', aldus de bank.

In lijn met andere instanties, verwacht ook de Rabobank voor 2014 een "zeer beperkte" economische groei. De export zal doorgroeien, maar een daling van de consumentenbestedingen in eigen land remmen het groeitempo af, zo is de verwachting.

Zie ook: Rabobank spreekt zich uit tegen hogere buffers | Rabobank schrapt duizend tot tweeduizend banen extraVijf vragen over de Libor-rente