De Rotterdamse economie groeit dit jaar naar verwachting met een kwart tot driekwart procent, maar veel sectoren in de stad staan onder druk door de crisis. 

Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde jaarlijkse raming van de gemeente Rotterdam en een aantal partners.

De werkgelegenheid is eind 2014 naar verwachting 0,8 procent lager dan begin 2012, toen de werkgelegenheid al met 1,3 procent afnam. Het aantal banen daalt dit jaar in de industrie, de bouw en de collectieve sector, is de verwachting.

De conjuncturele veranderingen door de crisis zetten veel sectoren onder druk, meldt een van de partners van het onderzoek, Rabobank.

De bank noemt onder meer de winkelsector, de vastgoedmarkt en de binnenvaart als voorbeelden. De retailsector heeft last van concurrentie van internet en laag consumentenvertrouwen. De binnenvaart lijdt onder afnemende vraag naar vervoer.

"De laagconjunctuur is onze regio nog niet uit", stelt de bank in het trendrapport. In 2012 daalde het aantal banen in Rotterdam sterker dan het gemiddelde over de laatste vijf jaar. Halverwege vorig jaar was bijna veertien procent van de Rotterdamse beroepsbevolking werkloos.

Sporen

"We kunnen niet ontkennen dat de crisis haar sporen heeft nagelaten in Rotterdam", zegt een aantal wethouders in het rapport. Toch zien zij ook positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij bedrijven die groeien, of zich in Rotterdam besluiten te vestigen.

Bij die bedrijven kwamen er meer dan 21 duizend banen bij. Het aantal hoogopgeleiden in de regio is daarnaast gestegen van 26 naar 37 procent in tien jaar.

De Rotterdamse haven, de motor van de economie van de stad, groeit naar schatting met een procent in 2014. In 2013 werd er 442 miljoen ton aan goederen aan- en afgevoerd door de haven.

Creativiteit

Creativiteit in de vorm van nieuwe businessmodellen en aanpassingsvermogen moeten Rotterdam er weer bovenop helpen, stellen de makers van het rapport. "Wij beschouwen de economische situatie als de nieuwe werkelijkheid. De groei zal aantrekken, maar voor een langere tijd op een relatief laag niveau blijven," zegt Rabobank.

Voor de arbeidsmarkt betekent dat volgens Randstad bijvoorbeeld dat werkenden en werkzoekenden hun kennis en vaardigheden continu moeten blijven aanpassen en ontwikkelen. De arbeidsmarkt moet daarnaast flexibeler moet worden, bijvoorbeeld door flexcontracten. "Werk wordt belangrijker dan een baan", stelt Randstad.

Aan het trendrapport werkten onder Randstad, Rabobank, KPMG, de Kamer van Koophandel, Eneco en de Erasmus Universiteit Rotterdam mee.