De tien grootste voedingsmiddelenbedrijven ter wereld laten een lichte verbetering zien op het gebied van klimaat, vrouwenrechten, land- en watergebruik ten opzichte van vorig jaar.

Tot die conclusie komt Oxfam Novib. De ontwikkelingsorganisatie publiceert voor de tweede keer een lijst waarin de multinationals langs een meetlat worden gelegd.

"De positie van vrouwen en de landrechten van boeren in de productieketen is verbeterd ten opzichte van vorig jaar, maar de algemene score is nog steeds vrij laag", zegt Frank Mechielsen, beleidsmedewerker van Oxfam Novib.

Hij noemt het beeld over het algemeen positief, maar de verbeteringen kunnen volgens hem sneller worden doorgevoerd.

Toeleveranciers

Omdat veel concerns met toeleveranciers werken, is het belangrijk dat daarmee betere afspraken worden gemaakt. Zo zouden de bedrijven volgens Mechielsen meer richtlijnen moeten opnemen om boeren weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering.

Oxfam Novib hecht ook veel belang aan landrechten van bijvoorbeeld suikerboeren die produceren voor frisdrankfabrikanten. "Mechielsen: "Bedrijven moeten investeren in kleinschalige boeren en boerinnen en landrechten respecteren. Coca Cola let er nu op dat landjepik niet zomaar gebeurt."

Druk

Volgens Oxfam Novib voeren bedrijven de veranderingen door onder druk van consumenten die zich steeds bewuster worden van sociaal ondernemen en niet willen dat hun voedsel geproduceerd wordt onder slechte sociale omstandigheden en zonder dat het ten koste gaat van het milieu.

Zo besteedt voedingsmiddelenconcern Nestlé (eerste op de lijst), het Brits-Nederlandse Unilever (tweede) en Coca Cola (derde) volgens het onderzoek van Oxfam Novib nu meer aandacht aan kleine boeren, landrechten, vrouwenrechten en klimaatverandering in de productieketen.

Tempo

Ondanks de verbeteringen ten opzichte van een jaar eerder, is het volgens de ontwikkelingsorganisatie te vroeg voor de multinationals om de vlag uit te hangen.

Zo heeft het Amerikaanse Kelogg volgens de organisatie een aantal goede stappen genomen, maar het concern presteert nog steeds matig in de samengestelde lijst. Het beleid van Danone, Mars en Pepsico verbeterde wel in 2013, al gebeurde dit in een te laag tempo.

Het Amerikaanse General Mills is het enige bedrijf op de lijst van Oxfam Novib dat achteruit is gegaan ten opzichte van een jaar eerder.

Meer over duurzaam ondernemen op NUzakelijk