De Nederlandse economie groeit dit jaar niet met 0,2 maar met 1,0 procent. Dat verwacht Europees Commissaris Olli Rehn (economische en monetaire zaken), blijkt uit zijn verhoogde raming die dinsdag is gepubliceerd.

Voor 2015 is de groeiverwachting verhoogd tot 1,3 procent. In het najaar voorzag Rehn nog 1,2 procent groei.

Rehn is hiermee positiever gestemd over de groei in 2014 dan het Centraal Planbureau, dat in december een half procent groei verwachtte.

Het planbureau komt volgende week zelf ook met een nieuwe raming. Op die cijfers baseert het kabinet zich bij de besluitvorming over de begroting voor volgend jaar.

Groei

Dit jaar zal in Nederland in alle kwartalen sprake zijn van groei, maar wel met lage percentages, schrijft Rehn. Verwacht wordt dat de binnenlandse vraag, die in de afgelopen jaren voor een flinke rem op de groei zorgde, gedurende het jaar weer in plus uitkomt.

De binnenlandse vraag zal dan op de lange termijn de rol van belangrijkste motor achter de groei overnemen van de export, zo verwacht de begrotingstsaar.

Consumptie

De consumptie van huishoudens zal nog wel blijven krimpen. De voorziene krimp van een half procent is wel flink minder dan de afgelopen drie jaar. Rehn verwacht dat de consumptie aan het eind van 2014 zijn bodem bereikt, als gevolg van de betere stemming op de huizenmarkt en de lagere belastingen op arbeid en lagere zorgpremies.

De betere vooruitzichten voor de eurozone als geheel doen de Nederlandse economie ook goed, schrijft Rehn. Hij verwacht dat de export aantrekt tot 2,9 procent. Vorig jaar groei de uitgaande handel nog met 1,3 procent.

Rehn ziet nog wel een aantal onzekerheden. Zo is er onzekerheid over de effecten van kabinetsbeleid rond de zorg en arbeid. Als dat verkeerd uitvalt, kan dat mogelijk de binnenlandse vraag remmen. Een snellere stabilisatie van de huizenmarkt kan aan de andere kant voor een positieve boost zorgen, aldus de eurocommissaris.

Begrotingstekort

Het Nederlandse begrotingstekort zal ook dit jaar niet onder de Europese norm van 3 procent komen, voorspelt Brussel. Het economisch herstel is te traag en fiscale maatregelen die in 2013 een positief effect hadden, blijven uit.

Het tekort zal zelfs iets toenemen ten opzichte van 2013 (van 3,1 naar 3,2 procent). Zo wist Den Haag in 2013 bijvoorbeeld nog te profiteren van de verkoop van 4G-telecomvergunningen. Pas in 2015 zal het tekort met 2,9 procent onder de norm komen.

Dijsselbloem

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ziet in de nieuwe ramingen van de Europese Commissie de bevestiging "dat we uit het dal komen".

"Maar we zijn er nog niet'', zegt hij er meteen bij. "De komende jaren blijven we werken aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Belangrijkste is nu het economisch herstel ruimte te geven zodat de werkgelegenheid kan aantrekken."

Eurozone

De economie van de eurozone groeit dit jaar iets sterker dan verwacht. Het bruto binnenlands product van de achttien eurolanden loopt in 2014 op met 1,2 procent. In de vooruitzichten van november ging Brussel nog uit van 1,1 procent groei.

Ook voor 2015 gaat de commissie in de nieuwste ramingen uit van een sterkere groei dan eerder. De economie van de eurolanden groeit volgend jaar naar verwachting met 1,8 procent. In de raming van november rekende eurocommissaris Olli Rehn (economische en monetaire zaken) nog op een groei van 1,75 procent.

Rehn is in zijn verwachtingen daarmee iets positiever dan het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF zei in zijn januariraming te rekenen op een economische groei van 1 procent in de eurolanden. Voor volgend jaar gaat het fonds uit van een toename van het bbp van 1,4 procent.

Economie

Dat de economie van de eurozone er iets beter voor staat dan drie maanden geleden, komt doordat steeds meer eurolanden weer groeien. In het vierde kwartaal waren er nog slechts drie landen waar de economie kromp in vergelijking met een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal waren dat nog acht landen.

In haar geheel groeide de economie van de eurozone voor het eerst weer in het derde kwartaal, met een bescheiden 0,1 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. In de laatste drie maanden van 2013 was dat al een groei van 0,4 procent. Die lijn zet zich naar verwachting door in de komende kwartalen, zo schrijft de commissie in haar raming.

De voornaamste aanjager voor de verwachte groei is een toename in consumptie, zo denkt de commissie. Ook de investeringen van bedrijven nemen komende jaren verder toe.

Problematischer zijn volgens Rehn en consorten de nog altijd hoge werkloosheid, die bovendien sterk verschilt per land. Ook de lage inflatie is de commissie een doorn in het oog.

Zie ook: Werkloosheid stijgt minder dan verwacht