OVIEDO - Een groep deskundigen met als voorzitter de Nederlander prof. Jaap Winter gaat bestuderen welke Europese wetten er nodig zijn om het toezicht op het bedrijfsleven te verbeteren. Met strengere wetgeving hoopt de Eruopese Unie te voorkomen dat een schandaal, zoals met het Amerikaanse energieconcern Enron, zich in Europa voordoet.

De EU-ministers van Financiën hebben zaterdag besloten dat een bestaande groep deskundigen, ooit opgezet om te kijken naar regels rond vijandige overnames, een nieuwe opdracht krijgt. Mogelijk wordt de groep aangevuld met andere namen, maar Winter blijft in elk geval voorzitter. In juni leveren de experts een eerste rapport af. De eindconclusies komen in september.

EU-commissaris Bolkestein heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor een 'Europese Enron'. In Amerika is Enron plotseling failliet gegaan, terwijl uit de officiële jaarverslagen nooit duidelijk was geworden hoe slecht het ging met de miljardenonderneming.

Volgens Bolkestein zijn nieuwe regels nodig. Deels zitten die trouwens al in de pijplijn. De experts gaan zich buigen over zaken als interne controle binnen bedrijven, boekhoudkundige principes en bezoldiging van directie en commissarissen.

Op niet alle terreinen zijn EU-regels te verwachten, maar moet meer worden gedacht aan gedragscodes. "Bijvoorbeeld beloning zal niet overal hetzelfde worden, daarvoor verschillen de culturen te veel. Wel moet er meer transparantie komen", legt president Wellink van De Nederlandsche Bank uit.

Overigens lagen veel voorstellen al jaren in een bureaulade. Het Enron-schandaal heeft ze uit de vergetelheid gehaald, erkent de Nederlandse onderhandelaar Kees van Dijkhuizen. "Er is nu meer druk. Hier en daar worden nu strengere maatregelen voorgesteld dan die men anders had gedaan. Maar echt nieuwe dingen heb ik nauwelijks gehoord."