RIJSWIJK - Bonden, werkgevern en MKB zijn teleurgesteld over het WAO-besluit van het kabinet. "Dom en onhandig", zegt een woordvoerster van vakcentrale FNV. "Om er moedeloos van te worden", aldus een woordvoerder van vakcentrale CNV. "Met dit kabinet valt geen zaken te doen", aldus MKB Nederland. "Het kabinet maakt een rommeltje van de oplossing van het WAO-vraagstuk", menen de werkgevers verenigd in VNO-NCW.

De vakcentrales zijn boos "omdat het kabinet zomaar is gaan winkelen in een afgewogen SER-advies. We zijn er negen maanden mee beziggeweest en dan komen ze hiermee. Kennelijk zijn ze het niet eens geworden in het kabinet", zegt de CNV-man.

De vakcentrale FNV is vooral boos omdat het lijkt alsof het kabinet een besluit heeft genomen. "Maar dat is niet zo. Een deel van het besluit wordt doorgeschoven tot de kabinetsformatie." De FNV wil dat er een nationaal debat komt. "Dan weet de kiezer op welke partij ze moet stemmen."

Volgens de bonden heeft het kabinet een kans op draagvlak laten lopen. "De manier waarop ze zijn omgegaan met een SER-advies is buitengewoon onverstandig. Het is geen picknickmand. Ze hebben hun kans gehad."

MKB: gebrek aan durf

MKB Nederland is zeer teleurgesteld over de besluitvorming van de WAO. "Met dit kabinet valt geen zaken te doen", aldus MKB Nederland vrijdag in een verklaring.

De werkgevers in het midden- en kleinbedrijf verwijten het kabinet uit te gaan van verkeerde aannames, gebrek aan durf door besluitvorming door te schuiven en het veronachtzamen van het ontstane draagvlak voor de WAO-aanpak. Ook MKB Nederland vindt dat het kabinet voorbij gaat aan het afgewogen en samenhangende advies van de SER.

Het kabinetsstandpunt zorgt er volgens MKB Nederland voor dat de WAO-problematiek Nederland nog jaren in de greep houdt.

VNO-NCW: draagvlak om zeep geholpen

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is niet blij met de nieuwe kabinetsplannen voor de WAO. "Het kabinet maakt een rommeltje van de oplossing van het WAO-vraagstuk. Door zéér selectief te winkelen in het advies van de SER voor een nieuw stelsel dat het aantal arbeidsongeschikten moet beperken, wordt het draagvlak bij ondernemers en vakbonden in hoog tempo om zeep geholpen", zegt de organisatie in een verklaring.

Het kabinet zegt volgens de werkgevers dat het advies van de SER wordt overgenomen, maar schuift twee wezenlijke punten door naar de volgende kabinetsperiode: de verhoging van de uitkeringen en het schrappen van de door ondernemers gehate boete wanneer zij met arbeidsongeschiktheid van een werknemer te maken krijgen.

"Het draagvlak wordt verder ondergraven door het nadrukkelijk openen van de mogelijkheid van publieke loonaanvullingsverzekering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (in het SER-advies gaat dat via private verzekeraars) en het invoeren van een partnertoets in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Elke samenhang is hiermee uit het advies geperst."