Bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en productie van drones hebben ruime politieke en financiële steun gekregen van de Europese Unie. 

Burgers zijn daar niet van op de hoogte en er wordt onvoldoende toezicht op de besluitvorming gehouden. Dat staat in een rapport van burgerrechtenbeweging Statewatch en TNI dat woensdag verschijnt.

De EU heeft honderden miljoenen euro's aan subsidie voor onderzoek en ontwikkeling toegekend, aldus de schrijvers van het rapport. Omdat de EU geen onderzoek en ontwikkeling naar militaire middelen mag financieren, wordt er subsidie verleend voor het ontwikkelen van drones die een bijdrage kunnen leveren aan het bewaken van de 'nationale veiligheid'.

Het rapport concludeert dat daarmee eigenlijk de militarisering van de EU wordt bevorderd. Volgens de schrijvers van het rapport is de steun van de EU vooral gunstig voor de defensie- en veiligheidsindustrie, die in een wereldwijde concurrentiestrijd verwikkeld is.

Transparantie

Niet alleen hekelen Statewatch en TNI de financiering, ook is er kritiek op het feit dat er te weinig transparantie wordt nagestreefd.

Zo zou sinds september 2012 een aantal belangrijke instellingen van de EU niet zijn geraadpleegd over de 'routekaart' met betrekking tot het drone-beleid.

Een van de schrijvers van het rapport, Chris Jones, stelt dat er 'tot dusver geen betekenisvol overleg is gevoerd met het publiek, het maatschappelijk middenveld of democratische instellingen'. Hij noemt het van vitaal belang dat de EU direct werk gaat maken van een 'transparante en open besluitvorming'.