Het Franse begrotingstekort dreigt dit jaar hoger uit te vallen dan verwacht door tegenvallende belastinginkomsten.

Het gat kan oplopen tot zo'n 6 miljard euro, zo waarschuwde de Franse rekenkamer dinsdag.

Frankrijk mikt voor dit jaar op een tekort van 3,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een verwacht tekort van 4,1 procent in 2013. In 2015 moet Frankrijk weer voldoen aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent.

Die doelstelling kan volgens de rekenkamer echter in gevaar komen, ook al omdat het tekort over 2013 mogelijk hoger uitvalt dan gepland. Ook voor dit jaar gaat de regering mogelijk uit van al te optimistische economische prognoses, stelt het adviesorgaan.

Fragiel

Zo lijken cijfers over de werkgelegenheid en het salarisniveau waar de regering haar voorspellingen op baseert, volgens de rekenkamer "fragiel''. De belastingopbrengsten zouden zomaar 6 miljard euro lager kunnen uitvallen dan nu is begroot, wat zich zou vertalen in een tekort dat 0,3 procentpunt hoger ligt dan geraamd.

Ook over de Franse bezuinigingsplannen voor 2014 is de rekenkamer kritisch. De regering wil 15 miljard besparen op de overheidsuitgaven, maar door een gebrek aan details valt niet uit te sluiten dat het werkelijke bedrag lager zal uitvallen.

Lees meer in ons dossier schuldencrisis