Zwitserse bedrijven hebben maandag grote zorgen geuit over de dreigende beperking van immigratie uit EU-landen.

Ze voorzien zware gevolgen voor de Zwitserse economie, die sterk af afhankelijk is van de export en voor een belangrijk deel draait op buitenlandse werknemers.

De bedrijven vrezen dat zij van de gezamenlijke Europese markt worden uitgesloten als er daadwerkelijk grenzen worden gesteld aan de immigratie uit EU-landen.

Bankpersoneel

''Ongeveer 25 procent van het bankpersoneel is van EU-afkomst", aldus de Zwitserse branchevereniging van banken.

''Met deze quota wordt het voor banken moeilijker om bekwaam personeel te vinden, omdat hoogopgeleide immigranten het laten afweten vanwege de strenge regelgeving."

Protest

Zondag stemde een kleine meerderheid van de Zwitserse bevolking, onder protest van het bedrijfsleven, vóór het invoeren van de quota's.

De overheid kan hiermee het aantal EU-immigranten dat het land jaarlijks binnenkomt, beperken. Het initiatief komt de conservatieve Zwitserse Volkspartij.

Laagopgeleid

De ondernemers vrezen ook dat in plaats van hoogopgeleide immigranten, juist lager opgeleide mensen naar Zwitserland komen. Zij zouden eerder bereid zijn de strenge voorwaarden te accepteren die aan immigratie worden gesteld. De quota zouden namelijk onder meer de immigratie van gezinsleden beperken.

De Zwitserse overheid heeft drie jaar de tijd om het initiatief door te voeren als wet. De exacte hoogte van de quota moet nog worden vastgesteld, maar bedrijven hopen dat de internationale contracten met de EU niet zullen worden ingetrokken.