Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter bij SNS Reaal, wil met de betrokken partijen een debat voeren over welke maatschappelijke rol banken hebben en hoe die ingevuld moet worden.

Dat zegt Van Olphen in een gesprek met NU.nl.

Op basis van die gesprekken moet beleid gemaakt worden vindt hij. "Je ziet nu dat er op incidentele punten beleid wordt gemaakt", zegt Van Olphen.

"Als er grote Nederlandse bedrijven in het buitenland actief zijn, vinden wij het dan belangrijk dat Nederlandse banken die bedrijven helpen of financieren?" vraagt Van Olphen zich af.

Is dat wel het geval moeten er in zijn ogen ook banken zijn die op internationaal niveau een rol kunnen spelen. "Wil je banken die alleen Nederlandse woningen financieren is dat ook prima. Maar dan heb je een heel ander bankwezen".

Vindt u dat de politiek dat ook snapt?
"Ik denk dat de politiek dat wel degelijk snapt. Wat ik ook constateer is dat we nog niet op een punt zijn gekomen waarin een gesprek tussen banken, de wetenschap en de politiek in een echte dialoog plaatsvindt."

Wat voor een dialoog?
"Wat je nu ziet, en daar hebben we ook toe opgeroepen tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer,  is dat banken steeds meer de discussie zoeken. Ook al weet je dat op het moment dat je je hoofd buiten het raam steekt, je een tik op je kop krijgt."

"Maar we zullen toch iedere keer ons hoofd naar buiten moeten steken. We moeten wel iedere keer de dialoog blijven zoeken en een reëel beeld daarover houden." 

Want dat beeld wordt volgens Van Olphen nu niet altijd weergegeven. Als voorbeeld noemt hij hoe het bonusbeleid in de Verenigde Staten wordt geprojecteerd op SNS Reaal, terwijl er bij de Utrechtse bank vanwege de staatssteun in 2008 helemaal geen variabel loon mag worden uitgekeerd aan bestuursleden. 

Daarnaast heeft het topmanagement die buiten deze regeling valt vrijwillig afgezien van een bonus.

Bekijk het hele interview:

Bedoelt u dat het sentiment binnen de politiek is gebaseerd op dit soort prikkels?
"Wat ik zeg is dat de dialoog nog niet volledig waardevrij wordt gevoerd, er is tijd nodig om op dat punt te komen. Ik denk dat het ook aan de bankensector is om ook als het niet leuk is die discussie te blijven voeren. Juist om die een keer constructief te gaan voeren met elkaar."

Onlangs verscheen het evaluatierapport over de nationalisatie van SNS Reaal in opdracht van DNB en het ministerie van Financiën. Op hoofdlijnen heeft de SNS-topman het boekwerk inmiddels doorgelezen.

Wat vindt u van de voornaamste conclusie dat het ministerie van Financiën en DNB niet adequaat hebben gereageerd op de problemen die zijn ontstaan bij SNS?
"Voor mijzelf heb ik een strikte lijn getrokken en gezegd: ik begin op 1 februari 2013 (de dag van de nationalisatie, red.). Mijn taak is om te zorgen dat het goed gaat met het bedrijf en om te zorgen dat de belastingbetaler zijn geld terugkrijgt." 

"Het ministerie van Financiën komt binnenkort met een reactie naar de Kamer. Ik weet niet hoe die gesprekken precies zijn gegaan want ik was er niet bij."

Wat betreft De Nederlandsche Bank deelt Van Olphen wel een kritisch punt uit het rapport. De onderzoekers concludeerden dat de toestemming voor de overname van het noodlottige Property Finance in 2006, bij de toezichthouder op een te laag niveau werd genomen.

"Als je keek naar het balanstotaal van Property Finance was het heel klein, keek je naar gewogen risico dan was het heel groot. Dat is op een te laag niveau behandeld binnen DNB", aldus Van Olphen.