BORSSELE - De kerncentrale in Borssele heeft in 2003 een winst behaald van 60,8 miljoen euro. Dit blijkt uit het jaarverslag van Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). In bedroeg de nettowinst nog 20 miljoen euro.

De netto-omzet van EPZ daalde in 2003 naar 193 miljoen euro tegen ruim 217 miljoen in 2002. Hierdoor bleef ook het bedrijfsresultaat met 26 miljoen euro iets achter vergeleken met de miljoen euro in 2002. Volgens een woordvoerder van EPZ komt de winststijging voornamelijk door lagere afschrijvingen.

EPZ in Borssele exploiteert een kolen-, een kernenergie- en een gasturbinecentrale. Delta Energy en Essent Energy zijn allebei voor de helft eigenaar van EPZ. In 2003 produceerden de centrales van EPZ ruim 6,5 miljoen Megawatt uur (MWh) elektriciteit. De aandeelhouders kunnen allebei beschikken over de helft van de productiecapaciteit.