Het kabinet wil de verantwoordelijkheidsstructuur binnen de top van De Nederlandsche Bank niet weer terugdraaien naar het oude model van een paar jaar geleden. 

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën laat dat weten in reactie op het rapport van de evaluatiecommissie die onderzoek deed naar het drama rond SNS Reaal en de uiteindelijke nationalisatie van de bank.

De evaluatiecommissie raadde het kabinet onder meer aan om de president van DNB weer eindverantwoordelijk te maken voor het macro- en microprudentieel toezicht. Sinds juli 2011 is daar nou juist een aparte DNB-directeur (Jan Sijbrand) voor verantwoordelijk.

Volgens Dijsselbloem krijgt DNB sowieso al een andere toezichtsrol door de invoering van de Europese bankenunie. Mede daarom neemt hij de aanbeveling van de commissie over de 'governance' binnen DNB niet over. ''We gaan niet terug naar het oude toezichtsmodel binnen DNB. Mocht dat de bedoeling zijn van de evaluatiecommissie, dat gaan we niet doen.''

Ter harte

Dijsselbloem zei dat hij het overgrote deel van de aanbevelingen ''zeer ter harte'' neemt. Veel is al in beleid omgezet of wordt de komende tijd uitgewerkt in nieuw beleid op Nederlands of Europees niveau.

Het kabinet neemt de aanbeveling van de commissie voor het aanstellen van een 'overheidstrustee' bij banken na staatssteun, in plaats van de overheidscommissaris, ''genuanceerd'' over, aldus Dijsselbloem.

Hij wil hier niet een nieuwe functie voor introduceren, omdat daar de NLFI al voor wordt ingezet. Dat is de stichting die de staatsdeelnemingen (behalve SNS ook ABN Amro en ASR) voor de overheid beheert.

Afbouwen

De overheidscommissaris ''zijn we aan het afbouwen'', zei Dijsselbloem. ''Daar zijn verkeerde verwachtingen over gewekt in het verleden.''

De evaluatiecommissie-SNS was zeer kritisch over de overheidscommissaris omdat die wettelijk het belang van het bedrijf moet behartigen en dat kan in strijd zijn met het publieke belang, waarvoor de overheidscommissaris door het kabinet nou juist is aangesteld.

Zie ook: 'Ministerie en DNB reageerden te laat bij problemen SNS' | Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen van de commissie?