Het is nodig dat er een breed gedragen debat komt over de mogelijkheden voor toekomstige groei van de Nederlandse economie. 

Daarvoor pleit Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), vrijdag in een interview met Het Financieele Dagblad.

''Het gaat erom dat we een proces in gang zetten waarbij we heel gericht in de haarvaten kruipen van de vraag wat precies bepaalt waar Nederland kan groeien, waar onze competenties zitten'', stelt hij.

Volgens de SER-voorman heeft zo'n ''nationale groeiagenda'' hoge prioriteit. ''Het is niet vanzelfsprekend dat het allemaal goed zal verlopen'', vindt Draijer.

poldermodel 

''Vorig jaar heeft het poldermodel zijn waarde bewezen met een aantal akkoorden over hervormingen. Nu moet een cruciale stap worden gezet door ook een perspectief voor de lange termijn te bieden.''

Draijer ziet bij dit debat ook een belangrijke rol weggelegd voor zijn eigen SER. ''Dit instituut is daarop ingericht, we hebben zoiets gedaan bij het Energieakkoord, dus dat zouden we weer kunnen.''