De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de herfinancieringsrente op het historisch lage niveau van 0,25 procent. Dat maakt de centrale bank donderdag bekend.

De rente waartegen banken geld kunnen lenen staat sinds november op een kwart procent, het laagste punt ooit sinds de oprichting van de euro.

Met een lage rente wil de centrale bank de dalende inflatie bestrijden. ECB-president Mario Draghi uitte hier al meerdere malen zijn zorgen over. 

De rente die banken krijgen als ze hun geld aan de ECB in bewaring geven, de depositofaciliteit, blijft op 0 procent. Het rentepercentage voor banken om voor een zeer korte termijn geld te lenen om aan het einde van de dag aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, is met 0,75 procent ook ongewijzigd. 

Inflatie

In januari zei hij dat de ECB actie onderneemt als de inflatie verder naar beneden zakt. Daarbij worden alle instrumenten in overweging genomen die de ECB ter beschikking staan, voegde Draghi daaraan toe.

De inflatie in de eurozone zakte in januari naar gemiddeld 0,7 procent. In december was dit nog 0,8 procent. Dat is veel lager dan het peil van dichtbij, maar onder de 2 procent waar de ECB naar streeft. 

Eerder noemde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij monde van directeur Christine Lagarde deflatie in de eurozone een "potentieel risico" omdat inflatie "ver onder de doelstelling" zit.   

Deflatie is een periode met aanhoudende prijsdalingen. Dat zou het prille herstel van de economie kunnen smoren als consumenten in afwachting van verdere prijsdalingen besluiten aankopen uit te stellen. 

Langzame stijging

"We ondergaan momenteel een periode van lage inflatie, die gevolgd zal worden door een langzame stijging richting een inflatie van onder, maar dichtbij 2 procent", aldus Draghi in een toelichting op het rentebesluit. "We verwachten dat de rentetarieven voorlopig op het huidige niveau, of lager, zullen uitkomen."

Voordat er nieuwe maatregelen worden genomen, moet er meer duidelijkheid komen over de ontwikkeling van de economie en de kredietverlening door banken, aldus de ECB-president.

Draghi blijft gematigd positief over het herstel van de Europese economie. "De groei zet langzaam door, maar blijft kwetsbaar. Onzekerheden zijn vooral te vinden in opkomende economieën."

Verslaafd 

Onlangs zei Nout Wellink, oud president van de Nederlandsche Bank (DNB), dat de financiële markten door de lange lage rente verslaafd zijn geraakt aan goedkoop geld.

"Als de private schulden toenemen en de rente stijgt weer, dan heb je een probleem. Dit renteniveau hangt als het zwaard van Damocles boven de economie", aldus Wellink.  

Bank of England

De Bank of England (BoE) hield het belangrijkste rentetarief donderdag op 0,5 procent en wijzigde ook niets aan het beleid dat de centrale bank voert.

In augustus vorig jaar kondigde de Britse centrale bank aan dat de rente op het lage niveau blijft zolang de werkloosheid hoger is dan 7 procent.

Er wordt een uitzondering gemaakt dat de lage rente niet mag leiden tot een sterke stijging van de inflatie en geen bedreiging mag vormen voor de financiële stabiliteit van het land.

Vijf vragen over inflatie