De verkoop van de Amerikaanse rommelhypotheken van ING heeft de Staat in totaal een winst opgeleverd van 1,4 miljard euro. 

Dat is 600 miljoen euro meer dan in november werd verwacht, toen minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën de verkoop in gang zette.

Dijsselbloem schrijft dat donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De hypotheken hebben in totaal 6,6 miljard euro opgebracht. Dijsselbloem wilde ze in november binnen een jaar verkopen.

De opbrengst van de veiling gaat conform de Nederlandse begrotingsregels rechtstreeks naar de aflossing van de staatsschuld en kan dus niet gebruikt worden om bezuinigingen te verzachten.

Risico's 

Het kabinet nam in 2009 80 procent van de risico's op de slechte hypotheekbeleggingen van ING in de Verenigde Staten over. De portefeuille was door de diepe crisis op de Amerikaanse woningmarkt nauwelijks verhandelbaar en vormde voor ING een blok aan het been. Dat zorgde voor veel onrust bij beleggers.

In 2010 werd de waarde geschat op ruim 24 miljard euro. Doordat huiseigenaren in de Verenigde Staten zijn gaan aflossen op deze hypotheken, bleef hier 11,6 miljard dollar van over op het moment dat de Staat de drie veilingen startte.

Uiteindelijk bleken de hypotheken helemaal niet zo 'rommel' te zijn als toen werd gedacht. De Amerikaanse huizenbezitters losten af en de risico's bleken kleiner dan in 2009 werd geraamd.

Met het herstel van de Amerikaanse woningmarkt waren de garanties niet meer nodig. Daarmee kwam de zogenoemde Alt-A-portefeuille ook weer in trek bij mogelijke kopers. Dijsselbloem besloot daarop het hele pakket in delen te verkopen via een veiling.

Bestuursvoorzitter van ING Ralph Hamers wil iedereen bedanken die betrokken was bij het steunprogramma "dat  zijn doel heeft gehaald en de Staat een mooi rendement heeft opgeleverd."

Hamers wil doorgaan met het "sterker en eenvoudiger maken" van ING en zich verder richten de klant centraal te stellen.

Voorspoedig

''Het veilingproces is voorspoedig verlopen en de opbrengst is hoger dan de oorspronkelijke schatting. Hiermee is voor ING een belangrijke stap gezet, maar ik realiseer me ook dat we nog een weg te gaan hebben om de steun aan de financiële sector verder af te bouwen'', aldus Dijsselbloem donderdag.

Behalve hulp bij de Amerikaanse hypotheken, ontving ING in 2008 ook 10 miljard euro aan kapitaalsteun van de Staat.

Staatssteun

Daarvan is inmiddels 8,5 miljard terugbetaald en nog eens 2,8 miljard aan rente en premies over betaald. De resterende 1,5 miljard en nog eens 750 miljoen aan rente en premies zal in de komende anderhalf jaar worden terugbetaald.

Door de vervroegde verkoop loopt de Staat wel inkomsten mis, met een iets hoger begrotingstekort tot gevolg. Om dat effect te beperken, betaalt ING eenmalig 395 miljoen euro.

Dijsselbloem

Dijsselbloem is tevreden over de opbrengst van de veiling. Die levert de  schatkist in totaal ongeveer 4,5 miljard euro op. Naast de 1,4 miljard euro komt er nog eens 3 miljard euro bij die ING al betaald heeft en de komende jaren nog betaalt aan vergoedingen en rente op de kapitaalsteun die het kabinet eind 2008 gaf. ''Alles bij elkaar zit je dan op 4,5 miljard'', aldus de minister.

Hij is tevreden met de opbrengst van de veiling de afgelopen drie maanden van de Amerikaanse hypotheken die de Staat eind 2008 van ING overnam. Dijsselbloem benadrukt dat het toenmalige kabinet daarmee indertijd ''welbewust een groot risico'' nam, dat nu goed is afgelopen. ''ING is weer gezond, de portefeuille is afgesloten en we houden er iets aan over voor de aflossing van de staatsschuld. Dat is drie keer winst.''

Vergoeding

De 1,4 miljard euro die de veiling netto oplevert, ziet Dijsselbloem dan ook niet als winst. ''Ik zie het als een vergoeding voor een groot risico dat de Staat toen heeft genomen. Het was een portefeuille waarvan we geen idee hadden of die nog iets waard zou zijn. Het risico kon ING toen niet dragen en heeft de Staat toen overgenomen. Het rendement is positief, maar het had ook anders kunnen uitpakken.''

De miljarden die de Staat nu overhoudt aan het redden van ING kunnen niet worden ingezet om bijvoorbeeld bezuinigingen te verzachten; ze gaan conform de begrotingsregels rechtstreeks naar de aflossing van de staatsschuld. ''De staatsschuld is 76 procent van ons nationaal inkomen. Dat is erg hoog, ook voor Nederlandse begrippen, en die gaan we omlaag brengen.''

Wat zijn rommelhypotheken?