Een derde hulppakket voor Griekenland zodra het tweede pakket eind dit jaar is afgelopen, "is niet onwaarschijnlijk''. 

Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zei dat dinsdag tegen RTL Z.

Griekenland moet daarvoor wel de stappen zetten en de hervormingen doorvoeren die met de eurogroep zijn afgesproken. Ook de Griekse begroting moet op orde gebracht worden.

''Dan zijn wij bereid verder steun te bieden'', aldus Dijsselbloem. Hoe die eruit kan zien, ''gaan we later zien''.

Rente

Nederland is in elk geval tegen kwijtschelding van een deel van de schuld. Wat Dijsselbloem betreft ligt het meer voor de hand om de Grieken een lagere rente te bieden of de looptijd op de leningen te verlengen. Kwijtschelden van schulden noemt hij ''niet verstandig''.

Het tweede hulppakket voor Griekenland is nog niet afgerond. Hier zijn volgens Dijsselbloem nog knopen te ontwarren en Griekenland moet nog stappen zetten, voordat nieuwe betalingen uit het tweede pakket kunnen worden overgemaakt.

Afgelopen weekend meldde Der Spiegel dat Duitsland bezig is een nieuw steunpakket voor Griekenland voor te bereiden. Kwijtschelden zou tot de mogelijkheden behoren, net als nieuwe leningen van tussen de 10 en 20 miljard euro.

Voorzitterschap

Dijsselbloem zei bij RTL Z verder dat hij zich goed kan voorstellen dat zijn voorzitterschap van de eurogroep na de Europese verkiezingen ''in alle omvang op tafel komt''.

Na de verkiezingen voor een nieuw Europarlement, eind mei, komt een aantal Europese topbanen vrij, zoals het voorzitterschap van de Europese Commissie, dat van de Europese Raad en van het Europees Parlement. Maar mogelijk ook de post die Dijsselbloem nu bekleedt, die van voorzitter van de eurogroep.

Dijsselbloem is op die plek weliswaar tot de zomer van 2015 benoemd, maar weet dat Frankrijk en Duitsland een permanente voorzitter van de eurogroep willen. Dijsselbloem doet dat nu parttime, naast zijn Nederlandse ministerschap.

Dossier Griekenland