Voor handelen met voorkennis gaat in de Europese Unie een maximumstraf gelden van in elk geval vier jaar. Dit geldt ook voor andere ernstige vormen van financiële fraude, zoals marktmanipulatie.

Dinsdag stemde het Europees Parlement (EP) in met deze nieuwe wetten. EU-landen mogen altijd hogere maximumstraffen vaststellen.

Op dit moment verschillen de straffen voor dergelijke praktijken tussen de EU-lidstaten te sterk. Zo is marktmanipulatie in sommige EU-landen niet strafbaar. Dat gaat dus veranderen met de nieuwe regels.

Ook personen die illegaal informatie openbaar maken voor persoonlijk gewin, moeten celstraf vrezen. Daarnaast komen er hogere boetes.

''Voorheen konden financiële fraudeurs wegkomen met geldboetes of lage gevangenisstraffen. Dat kan nu niet meer'', aldus PvdA-Europarlementariër Emine Bozkurt, die dit dossier behandelde namens het EP. Zij toonde zich trots dat de EU nu maximumstraffen van minimaal vier jaar gaat vastleggen voor financiële fraude.

Europees Commissaris Michel Barnier (Interne Markt) sprak over een "zerotolerancebeleid voor bedriegers in de financiële markten''. Hij verwelkomde dan ook de stemming van het EP.

De EU-lidstaten moeten nu nog hun formele instemming geven. Dan hebben ze twee jaar de tijd om deze Europese regels om te zetten in nationale wetgeving. Voor veel landen betekent dit het aanpassen van de strafmaat.

Libor

De maximumstraf moet ook gaan gelden voor het sjoemelen met de Liborrente, waar onder andere de Rabobank is voor beboet. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden betrokken handelaren door justitie vervolgd.

In Nederland wil advocaat Gerard Spong de Nederlandse bankiers vervolgen die betrokken waren bij de fraude met Libor en Euribor.

"De lidstaten hebben vorig jaar toch ingezien dat een overgroot deel van de Europese bevolking het niet accepteert dat de medeveroorzakers van de financiële crisis weg kunnen komen met hun onverantwoordelijke gedrag", aldus Bozkurt.

Vijf vragen over de Liborrente