Fokker Services, het bedrijf dat is gespecialiseerd in het onderhoud van Fokker-vliegtuigen, schrapt 200 van de 730 arbeidsplaatsen in Nederland.

Het besluit is onderdeel van een pakket maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan de veranderende omstandigheden in de onderhouds- en onderdelenmarkt voor Fokker-vliegtuigen, aldus het bedrijf maandag.

Fokker Services zag zijn bedrijfsresultaat in 2013 dalen naar 4 miljoen euro, van 9,9 miljoen een jaar eerder, blijkt uit de voorlopige cijfers van het bedrijf. De omzet liep terug van 222 miljoen euro in 2012 naar 205 miljoen vorig jaar.

Behalve een aanzienlijke verlaging van het aantal arbeidsplaatsen in Nederland, zet het bedrijf in op kostenverlagingen en plannen voor operationele verbeteringen. Dit om groei te bewerkstelligen in nieuwe segmenten en om de efficiëntie te verbeteren.

Onvermijdelijk

''De maatregelen zijn pijnlijk, maar onvermijdelijk. De omzet die voortkomt uit het onderhoud van Fokker-vliegtuigen neemt ieder jaar af, en recent in een zodanig tempo dat wij dit niet hebben kunnen opvangen met opdrachten voor andere vliegtuigtypen'', zegt president Peter Somers van Fokker Services.

De reductie van het aantal arbeidsplaatsen vindt geheel in de Nederlandse organisatie plaats. Aan gedwongen ontslagen zal niet te ontkomen zijn, zegt het bedrijf, maar uitgangspunt is de betrokken medewerkers zoveel mogelijk naar een andere baan te begeleiden. Ook overplaatsing naar andere onderdelen van moederbedrijf Fokker Technologies behoort tot de mogelijkheden.

FNV Metaal

FNV Metaal laat in een reactie weten in te zetten op het behoud van banen bij Fokker Services. "Er onststaan ook nieuwe functies door de herstructurering. Fokker Services moet maximaal inzetten op het bemiddelen van werk-naar-werk", aldus bestuursvoorzitter van FNV Metaal Van Uffelen.

"Andere Fokkerbedrijven hebben juist weer nieuw perspectief, onder andere omdat zij veel JSF-werk gaan krijgen. Helaas gaat veel werk pas na 2016 komen dus is een goed sociaal plan onontbeerlijk", zo laat Van Uffelen weten.

FNV Metaal geeft aan morgen te onderhandelen met Fokker Services over de voorgenomen reorganisatie en het sociaal plan. Naar verwachting van FNV Metaal is pas eind maart duidelijk om hoeveel ontslagen het daadwerkelijk zal gaan.