Het is technisch mogelijk om al in 2020 16 in plaats van 14 procent van de energie duurzaam te produceren, maar dat is niet verstandig.

Dat zegt Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), maandag in een interview over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

"Gezien de  economische context is er gekozen om 16 procent duurzame energie in 2020 er niet doorheen te duwen, de consequenties zijn dan contraproductief. Alle partijen aan tafel merkte ook dat het niet zou werken”, zegt Draijer.

Er ligt volgens hem nu een akkoord waar alle betrokken partijen unaniem mee hebben ingestemd en de gemaakte afspraken vormen een basis voor consistentie zodat er door partijen geïnvesteerd kan worden.

Energieakkoord

In het energieakkoord is afgelopen zomer afgesproken om in 2020 14 procent van de energie duurzaam te ontwikkelen, dit wordt in 2023 opgeschroefd naar 16 procent. Daarmee wordt de doelstelling in het regeerakkoord om in 2020 16 procent duurzame energie te produceren afgezwakt.

"De SER richt zich op duurzaamheid, maar wel met de stakeholders. We willen niet alleen iets voor het milieu bereiken, maar het moet ook iets opleveren voor de portemonnee", aldus de SER-voorman.

Bekijk het hele interview:

Kritiek

Marjan Minnesma, medeoprichter van Urgenda, stelde in een eerder interview dat het tempo van verduurzaming te laag ligt, maar Draijer weerlegt deze kritiek en noemt het energieakkoord het hoogst haalbare. Sneller verduurzamen is niet realistisch omdat het niet alleen gaat om wat er technisch mogelijk is.

Ook zaken als werkgelegenheid en leefbaarheid tellen mee. "De economie moet het wel kunnen trekken." Draijer benadrukt dat deze kritiek niet afkomstig is van de partijen die betrokken waren bij de totstandkoming van het energieakkoord.

Windmolens

Draijer noemt het energieakkoord "bijzonder ambitieus". "De versnelling die wij gaan meemaken de komende vijf tot zeven jaar op het gebied van het opschalen van hernieuwbare energie is vergelijkbaar met de snelste jaren van Duitsland in zijn transitie naar meer duurzame energieopwekking."

Vooral de energiewinning met windmolens op zee is volgens Draijer grootschalig. "Deze operatie is in omvang gelijk aan wat er nu op de wereld op zee staat aan windmolens." 

Vijf vragen over het energieakkoord