Ondanks een aantrekkende economie gaat het aantal banen het komend jaar nog met 66.000 afnemen, een daling van 0,9 procent.

Deze verwachting spreekt uitkeringsinstantie UWV uit.

De krimp van de werkgelegenheid wordt wel kleiner vergeleken met 2013. Toen verdwenen er nog 143.000 banen.

Het aantal mensen dat een WW-uitkering zal moeten aanvragen stijgt naar verwachting naar een recordniveau van 678.000 komend jaar. Het aantal WW-uitkeringen stijgt met ongeveer 12 procent naar 485.000 aan het einde van 2014.

Vacatures

Door de verwachte economische groei zal het aantal vacatures waarschijnlijk wel stijgen. Het UWV voorspelt een toename van 80.000 vacatures naar in totaal 700.000.

Per branche verschilt de werkgelegenheidsverwachting. In onder anderen de uitzendsector en de groothandel neemt de werkgelegenheid iets toe. In de industrie neemt het naar verwachting af doordat werknemers daar steeds productiever worden. Verder verdwijnt veel werkgelegenheid bij de overheid.

Buitenland

Een groep van 47 duizend werkzoekenden geeft aan werk te willen in het buitenland vanwege de aanhoudende werkloosheid.  

Volgens Tom Bey, directeur van de emigratiebeurs, zijn files en het toenemen van criminaliteit ook een belangrijke oorzaak voor het vertrek naar het buitenland.