De aanleg van een grote oliepijpleiding van Canada naar de Verenigde Staten is een stap dichterbij gekomen, nadat de Amerikaanse overheid heeft geconcludeerd dat de impact op het klimaat van de pijpleiding minimaal zal zijn.

Volgens een overheidsrapport dat vrijdag uitkwam, zal de Keystone XL-pijpleiding geen grote verhoging van de CO2-uitstoot tot gevolg hebben omdat de teerzandvelden in de Canadese provincie Alberta toch wel ontwikkeld zullen worden.

De pijpleiding moet de olie uit Canada naar raffinaderijen in het zuiden van de VS transporteren. Met het project is 5,4 miljard dollar (4 miljard euro) gemoeid. De strekking van het rapport komt overeen met een voorlopige studie van de overheid vorig jaar.

President Obama heeft gezegd het project niet te zullen goedkeuren als de pijpleiding zou bijdragen tot meer CO2-uitstoot. Milieuactivisten stellen dat Keystone tot meer broeikasgas in de lucht zal leiden. Het goedkeuringsproces voor Keystone duurt al ruim 5 jaar.