De grootste pensioenfondsen staan er opnieuw beter voor. Ambtenarenfonds ABP kan daardoor een eerdere pensioenverlaging weer schrappen.

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn kan de pensioenen zelfs deels verhogen. 

De fondsen ABP, Zorg en Welzijn, Bpfbouw, PMT en PME hebben vrijdag hun nieuwste dekkingsgraden bekendgemaakt. Die zijn in het laatste kwartaal van 2013 wederom gestegen. 

Deelnemers van deze fondsen hoeven voorlopig geen kortingen op hun uitkering te verwachten. Alleen mensen die bij PME zijn aangesloten, zouden met een verlaging te maken kunnen krijgen.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen met hun vermogen in de toekomst aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Fondsen worden als gezond beschouwd wanneer ze een dekkingsgraad van 105 procent of meer hebben. Per fonds kan het vereiste minimum enkele tienden van procenten verschillen.

Niet alle pensioenfondsen halen de vereiste dekkingsgraad. Om het percentage toch op peil te houden, kunnen ze pensioenuitkeringen minder hard laten stijgen (minder indexeren), bevriezen of uiteindelijk verlagen. Ook kunnen fondsen een hogere pensioenpremie vragen.

Lees de reacties uit de politiek

ABP

Het grootste Nederlandse pensioenfonds ABP heeft het in het afgelopen kwartaal zo goed gedaan, dat een eerdere pensioenverlaging geschrapt kan worden. De korting van 0,5 procent van vorig jaar vervalt hiermee. Ook nieuwe verlagingen zijn niet in zicht.

De dekkingsgraad van ambtenarenpensioenfonds ABP kwam eind 2013 uit op 105,9 procent. Dat is 2,6 procentpunt meer dan het voorgaande kwartaal en 9,7 procentpunt meer dan eind 2012.

De dekkingsgraad steeg vooral doordat het fonds meer opbrengsten uit beleggingen kon halen. Het beschikbare vermogen van ABP is in het vierde kwartaal met 7 miljard euro gegroeid tot 300 miljard euro.

Pril herstel

Voorzitter Henk Brouwer zegt dat het pensioenvermogen daarmee weer op peil is. Maar hij benadrukt dat het fonds nog steeds dicht bij de minimumgrens van 104,2 procent zit. "Helaas is het herstel van de dekkingsgraad nog erg pril. We kunnen daarom de pensioenen niet indexeren."

Dat betekent dat uitkeringen en pensioenaanspraken van ambtenaren dit jaar niet meestijgen met de lonen en prijzen. 

ABP is het bedrijfspensioenfonds voor 2,8 miljoen deelnemers. Het gaat om werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen.

Zorg en Welzijn

Ook de dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het vierde kwartaal van 2013 gestegen. Het fonds kan pensioenuitkeringen deels verhogen met 0,94 procent. Bovendien gaat de pensioenpremie volgend jaar niet omhoog.

Directeur Peter Borgdorff noemt dat "goed nieuws", maar wijst erop dat het fonds er nog niet is. "Ook al lijkt het economisch herstel door te zetten, de financiële markten schommelen nog steeds."

De dekkingsgraad lang eind 2013 op 109 procent. Dat is 8 procentpunt hoger dan een jaar eerder en ruim boven de ondergrens van 105 procent. 

De positie van PFZW verbeterde door een gestegen rente en meer opbrengsten uit beleggingen.

Het fonds is verantwoordelijk voor het pensioen van 2,5 miljoen werknemers en oud-werknemers in de sector zorg en welzijn.

Bpfbouw

De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpfbouw) is eind december gestegen tot 111,6 procent. Dat is 5,8 procentpunt hoger dan een jaar eerder.

Daarmee zit het fonds ruim boven het vereiste minimum van ruim 104 procent. Het vermogen van het fonds groeide naar 38,51 miljard euro.

Bpfbouw kon naar eigen zeggen in het afgelopen kwartaal meeliften met een opleving van de aandelenmarkt. Daardoor hebben beleggingen in aandelen het fonds meer opgeleverd. 

Tegelijkertijd werden vastrentende waarden, zoals obligaties en leningen, minder waard. Daarmee werd het positieve effect van de aandelen weer deels teniet gedaan.

Voorzichtig

Het fonds spreekt van een "mooi resultaat", maar directeur van het bestuursbureau David van As zegt dat het fonds niet automatisch kan verwachten dat de aandelenkoersen dit jaar weer zo hard zullen stijgen. De vastrentende waarden zullen naar waarschijnlijk opnieuw waarde verliezen.

Bpfbouw blijft daarom voorzichtig en heeft de pensioenuitkeringen dit jaar niet geïndexeerd. Verlagingen van pensioenen waren tot dusver niet nodig

Het fonds verzorgt de pensioenvoorziening voor ongeveer 795.000 huidige en voormalige werknemers in de bouwsector.

PMT

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) stond eind december op 104,4 procent, net boven het vereiste niveau. Een jaar eerder lag de dekkingsgraad nog op 103,8 procent.

Het vermogen groeide met 1 miljard euro tot 48,3 miljard euro. Dat lag met name aan gestegen aandelenkoersen en alternatieve beleggingen die meer waard zijn geworden.

Het bestuur van PMT kondigt geen nieuwe korting aan, omdat het fonds vorig jaar al maatregelen heeft genomen. "Het opbouwpercentage is verlaagd, mensen blijven langer doorwerken en de premie is gelijk gebleven", licht directeur Guus Wouters toe. 

Belang

"PMT acht het niet in het belang van zijn gepensioneerden en deelnemers om een tweede verlaging van de pensioenen door te voeren", laat het fonds weten. Vorig jaar heeft PMT de pensioenen en pensioenaanspraken wel verlaagd, in april ging die met 6,3 procent omlaag.

PMT beheert de pensioenen van 383.000 werkende deelnemers, 670.000 voormalige werknemers en 198.000 gepensioneerden.

PME

Van de grotere fondsen staat het Pensioenfonds van de Metalelektro (PME) er het minst goed voor. De dekkingsgraad steeg in het afgelopen kwartaal nog wel met 1,5 procentpunt naar 103,4 procent. Eind 2012 was de dekkingsgraad nog 98,8 procent.

Toch zit het fonds nog 0,9 procentpunt onder het vereiste niveau. Met een pensioenverlaging zou PME wel aan de eisen kunnen voldoen, maar dat ziet het pensioenbestuur als een "uiterste noodmaatregel".

"We zijn nog niet zover dat we besloten hebben de pensioenen opnieuw te verlagen. Nu de marges zo klein zijn, heeft het bestuur meer tijd nodig om tot een zorgvuldig en weloverwogen besluit te komen", meent bestuursvoorzitter Franswillem Briët.

Half februari moet het bestuur aan De Nederlandsche Bank (DNB) laten weten of het de pensioenen wil korten of niet. DNB moet dat besluit dan beoordelen. 

Weinig risico

PME heeft in de afgelopen jaren gekozen voor relatief veilige beleggingen. Maar uit minder risicovolle beleggingen kan een fonds doorgaans ook minder opbrengsten halen. Andere fondsen hebben met hun beleggingen in aandelen meer kunnen profiteren van de aangetrokken aandelenmarkt.

PME beheert de pensioenen van ongeveer 630.000 deelnemers. Het gaat om mensen die werkzaam zijn of waren in bijvoorbeeld scheepswerven en producenten van halfgeleiders.

Lees ook: Vijf vragen dekkingsgraad pensioenfondsen | Wat betekent het pensioenplan voor u? | Lees meer over pensioenen op NUgeld.nl