De gemeenten verdienen dit jaar aan heffingen circa 8,7 miljard euro, een toename van 1,4 procent ten opzichte van 2013, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging van de heffingsinkomsten was in 25 jaar niet zo klein, meldt het blad Binnenlands Bestuur.

De onroerendzaakbelasting, voor de gemeenten de belangrijkste bron van inkomsten, brengt in 2014 naar verwachting 3,4 procent meer op dan een jaar geleden. In 2013 bedroeg dat percentage ten opzichte van 2012 nog 5,4. De reinigingsheffingen brengen dit jaar minder op: 1,4 procent.

Bouwvergunningen brengen zelfs ruim 10 procent minder op dan in 2013. Het is al het vijfde jaar op rij dat de verstrekking van deze vergunningen als gevolg van teruglopende bouwactiviteiten daalt, meldt het blad.

De provincies incasseren naar verwachting dit jaar 1,5 miljard euro aan opcenten van de motorrijtuigenbelasting, dat is 4,7 procent meer dan vorig jaar. De heffingen van de waterschappen, zo meldt Binnenlands Bestuur, brengen in 2014 naar schatting 2,6 miljard op en dat is een toename van 2,8 procent vergeleken met 2013.