WASHINGTON - Landen waar veel mensen in de hel geloven zijn minder corrupt en welvarender dan andere landen. Dit valt te lezen in een rapport van de Federal Reserve Bank van St Louis in de Verenigde Staten.

Onderzoekers van deze regionale bank zochten naar redenen waarom sommige landen rijker zijn dan andere. Productiviteit en investeringen zijn belangrijk voor de economie, vinden ook deze economen.

35 landen

Maar zij hebben ook naar andere, minder voor de hand liggende zaken gekeken. Zij hebben daarbij onderzoeken betrokken van economen naar 35 landen, waaronder de Verenigde Staten, Europese landen, Japan, India en Turkije.

Daaruit trokken zij de conclusie dat ook religie kan helpen bij het vinden van het antwoord. "In landen waar een groot percentage van de bevolking in de hel gelooft, lijkt minder corruptie te zijn en een hogere levensstandaard", aldus het rapport.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten gelooft 71 procent van de mensen in de hel en dat land heeft het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking. Ook in Ierland, dat in welvaart niet ver achterligt op de Verenigde Staten, gelooft een meerderheid van de mensen (53 procent) in de hel.

Het onderzoek duidt erop dat het inkomen per hoofd van de bevolking hoger is, naarmate er minder corruptie is.