Het Holland Financial Centre (HFC) staakt zijn activiteiten. Jaren van crisis in de financiële sector hebben het draagvlak weggeslagen voor deze lobbyorganisatie, waarin overheid en bedrijfsleven samen aan tafel zaten om Nederland als financieel centrum steviger op de kaart te zetten.

Toen HFC in juli 2007 aan zijn werk begon, rommelde het al op de Amerikaanse huizenmarkt.

De problemen met opgeknipte en herverpakte hypotheken die bankbestuurders in de Verenigde Staten grijze haren bezorgden, zouden echter aan Europa voorbij gaan, was de algemene verwachting.

Het tegendeel bleek waar. Fortis verslikte zich in de overname van onderdelen van ABN Amro en bleek door de inmiddels vol op stoom gekomen kredietcrisis niet meer in staat zijn problemen zelf op te lossen. De Nederlandse delen van het bedrijf werden in oktober 2008 genationaliseerd.

Staatssteun

Ook andere financiële instellingen redden het niet zonder hulp. ING, SNS Reaal en Aegon kregen staatssteun. Ook moest de overheid de branche ondersteunen door voor vele miljarden euro's garant te staan voor leningen. De jarenlang gekoesterde, grote financiële sector bleek ook grote risico's met zich mee te brengen voor de overheidsfinanciën.

Daarnaast heeft de crisis de innige banden blootgelegd tussen toezichthouders en de banken die zij moesten controleren. Veel hervormingsmaatregelen voor de financiële sector zijn erop gericht meer afstand te creëren. Een organisatie als HFC, waarin bankbestuurders en toezichthouders samen aan de bestuurstafel zitten, past daar niet meer bij.

Terugtrekken

De noodgedwongen nationalisatie van SNS Reaal in februari vorig jaar bracht de zaken in een stroomversnelling. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën gaf te kennen dat de overheid zich moest terugtrekken uit HFC om belangenverstrengeling te voorkomen.

''Met het terugtrekken van de publieke kant, was het niet langer mogelijk de publiek-private samenwerking zinvol voort te zetten'', liet waarnemend voorzitter Jan Nooitgedagt woensdag weten. ''Er zijn al meerdere private samenwerkingsverbanden binnen de sector actief.''

HFC werd geleid door een twintigtal zwaargewichten uit verschillende takken van de financiële wereld. De voorzitter was tot begin vorig jaar de voormalig topman van SNS Reaal, Sjoerd van Keulen. Die legde zijn functie neer na de nationalisatie van SNS.