De grootste voordelen zijn voor de Nederlandse passagiers die van de luchthaven gebruik maken

DEN HAAG - Uitbreiding van Schiphol met een of twee banen heeft gunstige welvaartsaspecten. De grootste voordelen zijn voor de Nederlandse passagiers die van de luchthaven gebruik maken.

Er zijn negatieve gevolgen voor de omgeving van Schiphol, maar die zijn tegen relatief lage kosten te vermijden of te compenseren. Dit concludeert het
Centraal Planbureau

Het onderzoek in opdracht van de Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL) laat zien dat uitbreiding van de luchthaven per saldo goed is voor de welvaart; de verwachte banen overtreffen de kosten ruimschoots.

Uitbreiding van de luchthaven met een extra noord-zuidbaan, oost-westbaan of een combinatie van beide heeft ingrijpende gevolgen voor de omgeving. Zo moeten wegen en kanalen worden omgelegd. Bovendien nemen de drukte op de wegen en de geluidsbelasting fors toe.

De studie van het CPB brengt de maatschappelijke effecten van drie beperkte uitbreidingsvarianten op hoofdlijnen in kaart. Zij is bedoeld om de besluitvorming over uitbreiding van Schiphol op lange termijn en de daarvoor op korte termijn benodigde reservering van ruimte te ondersteunen.