Bij CZ is vorig jaar fors meer gefraudeerd met zorgdeclaraties. De zorgverzekeraar spoorde voor 5,3 miljoen euro aan fraude op, 3,3 miljoen meer dan in 2012.

Vooral met het persoonsgebonden budget (pgb) werd flink gesjoemeld. Van de verdachte declaraties is 4 miljoen euro afkomstig van aanvragers van pgb's.

CZ heeft voor deze groep elk jaar in totaal een half miljard euro uitstaan. Om het geld terug te krijgen heeft de zorgverzekeraar verschillende opties.

Iedereen die fraude heeft gepleegd, krijgt in eerste instantie een brief van CZ. Klanten kunnen het teveel ontvangen bedrag dan zelf terugbetalen. "Niet iedereen pleegt fraude met opzet. Sommige mensen hebben een goede verklaring. Ze hebben de formulieren bijvoorbeeld verkeerd ingevuld", laat een woordvoerder weten.

Rechtszaak

Wanneer het geld niet wordt teruggestort, kan CZ het bedrag ook terugvorderen of verzekerden weigeren om ooit nog een contract met hen aan te gaan. In het uiterste geval wordt een rechtszaak aangegaan. "Maar een uitspraak kan wel 2,5 tot 3 jaar op zich laten wachten", aldus de zegsvrouw.

Het lukt CZ steeds beter om gevallen van misbruik op te sporen. "Er is een stijgende lijn zichtbaar", zegt de woordvoerder. De zorgverzekeraar is bovendien, als eerste in Nederland, bezig met de ingebruikname van een systeem dat de data van zorgdeclaraties analyseert. "Wij verwachten dat door het systeem nog meer fraude aan het licht komt."

Een persoonsgebonden budget is een financiële tegemoetkoming waarvan mensen zelf hun zorg moeten inkopen. Het systeem blijkt veel gevoeliger voor fraude dan de verstrekking van zorg in natura. Daar komt geen geld aan te pas, omdat de verzekeraar de zorg regelt.