De sectorplannen van werkgevers en werknemers, waar het kabinet zeshonderd miljoen euro in steekt, leveren nauwelijks extra banen op.

Daarvoor waarschuwt arbeidsmarktonderzoeker Ronald Dekker van Tilburg University maandag in De Telegraaf. "Te veel optimisme over aantallen banen die dit soort plannen creëren, levert waarschijnlijk vooral teleurstelling op", aldus Dekker.

In totaal zijn er 36 sectorplannen bij minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) ingediend, maar die zetten vooral in op scholing van mensen die hun baan dreigen te verliezen of het opleiden voor vacatures die in de toekomst wellicht moeilijk te vervullen zijn.

De plannen zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers, in een poging de arbeidsmarkt weer op gang te helpen. Het kabinet betaalt hieraan voor een aanzienlijk deel mee. Asscher beloofde vorig jaar nog 'serieuze aantallen banen' voor het 'serieuze bedrag' dat het kabinet wil bijdragen.

Economische groei

Als voorbeeld noemt onderzoeker Dekker de plannen voor de bouw, die zo'n 120 miljoen euro moeten kosten. Ongeveer de helft van dat bedrag komt op conto van het kabinet. De sectorplannen voor de bouw voorzien echter vooral in het opleiden en bijscholen van personeel, zodat er voldoende kundig personeel is als de economie weer aantrekt.

In andere plannen wordt weliswaar gesproken over het scheppen van banen, maar in de praktijk gaat het dan vooral om werkervaringsplaatsen en loonkostensubsidies voor ouderen. "Banen scheppen blijft toch een teer punt bij dit soort plannen", aldus Dekker. "Banen komen alleen door economische groei, waardoor werkgevers weer vertrouwen krijgen."