Pensioenfondsen herkennen zich niet in de kritiek van De Nederlandsche Bank (DNB) dat zij onvoldoende inzicht bieden in de kosten van hun vermogensbeheer.

De 'bestraffende toon' van de toezichthouder doet geen recht aan 'alle resultaten' die de afgelopen jaren op het gebied van transparantie zijn behaald, stelt de Pensioenfederatie donderdag.

Hoofd toezicht op pensioenfondsen bij DNB, Olaf Sleijpen, zei donderdag in Het Financieele Dagblad dat liefst 28 procent van alle ruim vierhonderd pensioenfondsen niet kon uitleggen wat hun pensioenvermogen in 2012 heeft gekost. De fondsen moesten over 2012 voor het eerst uitgebreider verslag doen.

Zo moesten ze per beleggingscategorie uitsplitsen wat de kosten zijn. Dat veel fondsen daar niet in zijn geslaagd, is volgens Sleijpen 'onacceptabel'. De toezichthouder geeft de pensioenfondsen nog een herkansing. Als die ook niet aan de eisen voldoet, overweegt DNB een boete op te leggen. Die kan oplopen tot een miljoen euro.

Somber

De Pensioenfederatie, die ruim driehonderd fondsen vertegenwoordigt, stelt in een schriftelijke reactie dat de toezichthouder 'wel heel somber' is. De pensioensector heeft twee jaar geleden namelijk zélf het initiatief genomen om de beheerskosten transparanter in beeld te brengen, aldus de federatie.

De resultaten van die zelfreflectie heeft de Pensioenfederatie in september aan staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) gestuurd. Daaruit bleek volgens de vereniging dat het merendeel van de fondsen de totale kosten van het vermogensbeheer 'goed in beeld' had. Die reflectie is overigens een andere dan de rapportage waar DNB zijn kritiek op baseert.