Het voorstel om grote banken op te splitsen zodat risicovolle activiteiten los komen te staan, wordt waarschijnlijk afgezwakt. 

Dat blijkt uit een uitgelekt conceptvoorstel van de Europese Commissie, dat in handen is van de Financial Times.

Een groep van elf bankenexperts, onder wie voormalig Rabobank-topman Herman Wijffels, adviseerde in oktober aan de commissie om de investerings- en consumentenactiviteiten van Europese banken te scheiden.

Hierdoor zouden banken spaargeld van burgers niet meer kunnen gebruiken om risicovolle investeringsactiviteiten af te dekken. Volgens het voorstel zouden de twee bankentakken nog wel onder dezelfde holding actief mogen blijven, maar moet apart van elkaar aan de vereiste kapitaalratio's worden voldaan.

Barnier

Eurocommissaris Michael Barnier heeft het voorstel nu aangepast, schrijft de Britse zakenkrant. Onder het concept van Barnier is de splitsing niet langer verplicht.

Ook zijn er minder kosten en minder regels aan verbonden en krijgen de nationale toezichthouders meer ruimte om uitzonderingen te maken en om strenger te zijn.

Volcker Rule

In het concept van Barnier staat ook een voorstel om een Europese 'Volcker Rule' in te voeren. Dat is een verbod op handel op eigen rekening, zoals recent in de Verenigde Staten is aangekondigd. De Europese variant zou gaan gelden voor de dertig grootste Europese banken.

Verwacht wordt dat het definitieve voorstel van Barnier in later deze maand of in februari wordt gepresenteerd. Definitief groen licht van het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie wordt pas na de verkiezingen in mei verwacht.

In het voorlopige plan wordt voorgesteld dat een nationale toezichthouder zelf mag bepalen of bepaalde handelsactiviteiten van een bank een 'systeemrisico' vormen en dus moeten worden afgesplitst. Dit oordeel moet worden gebaseerd op richtlijnen van de Europese Bankenautoriteit EBA.

Lees meer over de schuldencrisis in ons dossier