Gehandicaptenzorginstelling Humanitas DMH heeft een interim-bestuurder te veel geld betaald voor zijn werkzaamheden.

Dat stelt de onafhankelijke governancecommissie gezondheidszorg in een uitspraak die de Volkskrant heeft ingezien.

De raad van toezicht van Humanitas DMH stond toe dat de zelfstandige interim-bestuurder tot een ton per maand declareerde.

De baan viel niet onder de Wet Normering Topinkomens, omdat het om minder dan een halfjaar werk ging. Daardoor is de beloning officieel niet aan een maximum gebonden.

Maar volgens de governancecode voor goed bestuur is het bedrag wel te hoog. Die code is getekend door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, waar Humanitas DMH bij is aangesloten.

Overwerk

De interim-bestuurder vroeg 2.000 euro per dag en rekende voor overwerk 250 euro per uur. De commissie noemde dat bedrag "geen maatschappelijk passende beloning in de zin van de code".

De zaak werd aangespannen door twee ex-bestuurders van Humanitas DMH. Die hadden gemerkt dat raad van toezicht zonder hun medeweten de interim-bestuurder aan het werk had gezet, om de organisatie op orde te krijgen. Bij Humanitas DMH werken 1.100 mensen.

In oktober bemoeide ook minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zich met de zaak. Die stelde dat de interim-bestuurder ''op geen enkele wijze de bovenmatige honorering" kon rechtvaardigen.