Uitkeringsinstantie UWV krijgt een half jaar respijt voor het aanpakken van circa 1500 'spookburgers'.

Administratieve onduidelijkheden over deze groep uitkeringsgerechtigden moeten uiterlijk op 1 juli 2014 zijn gladgestreken. Dat is een half jaar later dan het kabinet aanvankelijk eiste.

Het UWV zegt tot deze aanpak te zijn gekomen na overleg met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). De groep 'spookburgers' heeft wel recht op een uitkering, maar veelal stammen de verstrekte woongegevens niet overeen met de Gemeentelijke Basisadministratie.

De uitkeringsgerechtigden hebben nu een half jaar de tijd om de juiste woongegevens aan te leveren.

Fraudeaanpak

Volgens een woordvoerder van het UWV is het technisch niet mogelijk om aan de wens van het kabinet tegemoet te komen. Aanvankelijk wenste het kabinet in het kader van de fraudeaanpak toetsing van de 'spookburgers' per 1 januari 2015, later werd dat naar 1 januari 2014 vervroegd.

Door een ''overvolle veranderingsagenda'' is dat niet haalbaar, aldus de woordvoerder van het UWV.

Hij benadrukt dat het bij deze groep niet om fraude gaat. Vaak gaat het om dubbele adressen, zoals een tweede woning, een tijdelijk woonadres of opname in een ziekenhuis. De 'spookburgers' moeten hun UWV-gegevens overeen laten komen met de gemeentelijke woongegevens en van de belastingdienst.