DEN HAAG - De parlementaire enquêtecommissie bouwfraude heeft van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) informatie gekregen waaruit blijkt dat ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat spaarrekeningen in het buitenland hebben.

Volgens een woordvorder van de FIOD doet de fiscus al geruime tijd onderzoek naar rekeningen van Nederlanders bij buitenlandse banken. Bekeken wordt of de Nederlanders hun tegoeden in in het buitenland aan de Nederlandse belastingdienst hebben opgegeven.

Nederlandse belastingplichtigen moeten ook over buitenlandse spaarrekeningen belasting betalen.