De rechtbank in Haarlem heeft vrijdag het beslag op de aandelen in het Slotervaartziekenhuis opgeheven.

De verkoop aan zorgondernemer Loek Winter kan hierdoor gewoon doorgaan. 

De rechtbank erkent dat de familie Erbudak, via investeringsvehikel Meromi aandeelhouder in het ziekenhuis, mogelijk wordt benadeeld door de verkoop.

De hieruit voortvloeiende schade is echter te ongewis om de beslagen te rechtvaardigen, meent de rechter. De rechter vindt de verkoop goed voor de continuïteit van het ziekenhuis. 

De familie Erbudak had beslag laten leggen op de ziekenhuisaandelen om de verkoop te voorkomen.

Benadeeld

Erbudak voelde zich als minderheidsaandeelhouder benadeeld omdat grootaandeelhouder Delta Onroerend Goed via een aandelenemissie een lening van 5 miljoen euro aan Slotervaart had omgezet in aandelen.

Het belang van de familie verwaterde daardoor tot minder dan 1 procent. Ook vond zij de prijs die Winter betaalt veel te laag.

De advocaten van Delta spanden een kortgeding aan tegen het beslag, omdat  zij overeenstemming met De winter hadden bereikt over de overname van het ziekenhuis.

Effect

De Winter bagatelliseerde aanvankelik het effect van de beslagneming, maar de belangrijkste financier, huisbank ING, dreigde volgens NRC Handelsblad leningen terug te trekken als de verkoop niet binnen een week zou doorgaan. De directie van het ziekenhuis zei al eerder dat het ziekenhuis met ernstige liquiditeitsproblemen kampte. 

Naar de aandelenuitgifte vindt momenteel een onderzoek plaats, op verzoek van de Ondernemingskamer. Daarvan wordt het resultaat in januari verwacht. De uitkomst bepaalt mogelijk of het grootste deel van de verkoopsom naar Erbudak gaat, of naar de erven Schram. 

De advocaat van Erbudak noemt de uitspraak 'zeer teleurstellend'. De voormalige baas van het ziekenhuis zegt nu de uitslag van het onderzoek van de Ondernemingskamer af te wachten.