Voor het eerst in lange tijd zijn plannen voor overheidsuitgaven door het Amerikaanse Congres geloodst, zonder dat het aankwam op nachtelijke crisisoverleggen of zelfs een sluiting van de overheid.

De Amerikaanse Senaat stemde woensdag in met een 2-jarig begrotingsplan dat een nieuwe 'shutdown' van de Amerikaanse overheid in januari voorlopig moet voorkomen.

Ook eerder in gang gezette automatische bezuinigingen worden afgezwakt. In plaats daarvan zijn afspraken gemaakt over gerichte besparingen. Zo krijgen bijvoorbeeld gepensioneerde militairen te maken met bezuinigingen.

64 Senatoren stemden woensdag voor en 36 tegen. Het plan werd eerder aangenomen door het Huis van Afgevaardigden.

President Barack Obama kon zich vinden in de zeldzame besluitvaardigheid van het Congres. ''Al met al is het een goede eerste stap vandaan bij de kortzichtige, door crises gemotiveerde besluitvorming die alleen maar een rem op onze economie is geweest'', aldus Obama.

Schuldenplafond

Met de afspraken verandert niets aan het schuldenplafond, waarover de partijen de afgelopen jaren steeds met elkaar overhoop lagen. Daarover moeten de Republikeinen en Democraten later verder praten.

In oktober moest een deel van de Amerikaanse overheid tijdelijk worden stilgelegd omdat het Congres niet wilde instemmen met een verhoging van het schuldenplafond.