Vakbonden FNV, CNV en de Anbo zijn niet tevreden over de uitkomst van het pensioenakkoord dat regeringspartijen VVD en PvdA met de oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie sloot.

Dat laten de bonden woensdag weten. 

De FNV noemt de uitkomst van het pensioenakkoord teleurstellend.

"Dit kabinet is meer aan het boekhouden dan aan het investeren in de toekomst van onze jongeren. Ook in de bijgestelde voorstellen gaan ze er nog steeds flink op achteruit", zegt FNV-bestuurder Gijs van Dijk.

CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt in een reactie dat het CNV zich hard blijft maken voor een opbouwpercentage van twee procent. 

Akkoord

Politiek Den Haag heeft in het afgesloten pensioenakkoord afgesproken het opbouwpercentage te verlagen van 2,25 naar 1,875 procent. In het oorspronkelijk plan stond 1,75 procent. Dit moet de schatkist bijna 3 miljard euro opleveren. 

"De verlaging naar 1,75 procent zou vooral grote gevolgen hebben voor jongeren. Zij zouden maar liefst 16 procentpunt minder pensioenopbouw hebben als ze de komende 40 jaar werken", zegt Limmen.

"1,875 Procent is beter dan wat er op tafel lag, maar slechter dan hoe het was en daarom blijft dit vooral voor jongere generaties een verslechtering", aldus Limmen.

Van Dijk vindt het eveneens positief dat het opbouwpercentage uiteindelijk hoger is dan de voorgenomen 1,75 procent, "maar de FNV had liever gezien dat de financiering van een hoger opbouwpercentage van 2 procent", aldus de FNV-bestuurder. 

Premie

Het FNV waakt er ook voor dat de lagere pensioenpremies die voortvloeien uit het akkoord ook daadwerkelijk bij de werknemers terechtkomen.

"Als er financiële ruimte in pensioenfondsen ontstaat, zal de FNV deze aangrijpen voor het verbeteren van de koopkrachtvooruitzichten", aldus Van Dijk.

Anbo

Ook belangenbehartiger voor senioren Anbo is bezorgd over het pensioenakkoord. "De regeling is minder slecht dan het eerste voorstel van het kabinet", zegt directeur Liane den Haan.

"Maar het is nu het zorgenkindje van werknemers die pensioen opbouwen en die niet meer aan de norm van zeventig procent van het gemiddelde inkomen zullen toekomen." 

Mkb

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief. "In het nieuwe pensioenakkoord blijft een goede pensioenopbouw voor alle inkomens mogelijk", zeggen de organisaties. "Het akkoord opent de weg naar substantiële premieverlaging bij de pensioenen, wat goed is voor de koopkracht."

De werkgevers noemen het het wel een domper dat een deel van de financiering is gevonden door de WW-premie in 2015 minder te verlagen dan in het herfstakkoord was toegezegd. "De loonkosten van werkgevers rijzen toch al de pan uit. Dit vraagt een structurele omslag."

Asscher

Vicepremier Lodewijk Asscher is ''ongelofelijk blij dat het gelukt is'' een pensioenakkoord te sluiten. Ook de drie oppositiefracties D66, SGP en ChristenUnie zijn tevreden.

Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie wees erop dat dankzij het akkoord jongeren een beter pensioen kunnen blijven opbouwen dan in de oorspronkelijke kabinetsplannen.

Zzp'ers

Net als Steven van Weynenberg van D66 wees zij erop dat er ook een pensioenfonds komt voor zzp'ers. Zij zullen als ze in de bijstand belanden niet meer hun pensioengeld hoeven 'op te eten' .

De pensioenopbouw blijft in het pensioenakkoord beperkt tot een jaarinkomen van een ton, net als dat ook in het oorspronkelijke kabinetsplan het geval was. Daarnaast komt er echter een vrijwillige pensioenspaarregeling voor hogere inkomens.

VVD

Kamerlid Helma Lodders van de VVD is tevreden over dat laatste. Ook toonde ze zich woensdag blij dat het bezuinigingsbedrag uit het regeerakkoord overeind is gebleven.

Verder ziet ze het als winst dat er geen lastenverzwaring voor automobilisten komt om de pensioenplannen te dekken. Die mogelijkheid lag de afgelopen weken wel op tafel.
 

Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat het nieuwe pensioenakkoord de ingrepen in de pensioenopbouw voor burgers verzacht. Maar het betekent nog steeds een aanzienlijke beperking van de mogelijkheid om een adequaat pensioen op te bouwen. 

Ook het nu afgesproken opbouwpercentage van maximaal 1,875 betekent immers een pensioeninkomen dat in veel gevallen fors terugvalt in vergelijking met het laatstverdiende inkomen, redeneert het verbond.

"Voor inkomens boven de grens van 100.000 euro is het gewenst dat de werkgever de mogelijkheid krijgt om voor het personeel een collectieve regeling aan te bieden, omdat daarmee de uitvoeringskosten beperkt kunnen worden."

Daarnaast pleiten verzekeraars voor een ruimere overgangstermijn om alle voorgestelde wijzigingen in te voeren. "Aannemende dat de parlementaire behandeling nog enige tijd zal vergen, is de invoeringsperiode tot 1 januari 2015 te kort", schat de koepelorganisatie.

Achtergrond: Wat betekent het pensioenplan voor u?