De afspraak dat de gevolgen van de verhuurderheffing eerder geëvalueerd gaan worden, is winst. Dat vindt Marc Calon, de voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes.

De toezegging van minister Stef Blok (Wonen) is belangrijk, omdat "Blok aangeeft dat de heffing eventueel verlaagd kan worden als blijkt dat die inderdaad negatieve effecten heeft".

Calon reageerde woensdag op de heffing die in de nacht van dinsdag op woensdag door de Eerste Kamer werd goedgekeurd, maar waar zijn vereniging altijd op tegen is geweest. "Het zou productiever zijn om dit geld te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw en renovatie."

"We hebben de heffing echter voor deze kabinetsperiode beschouwd als een politiek voldongen feit toen het Woonakkoord gesloten werd. Zo konden we wel afspraken met het kabinet maken om te voorkomen dat een groot aantal woningen uit de sociale huursector zou verdwijnen", vervolgt Calon.

De woningcorporaties draaien voor zo'n 85 procent op voor de heffing op huurwoningen in de sociale sector. De heffing moet uiteindelijk in 2017 zo'n 1,7 miljard per jaar gaan opleveren. Het geld komt grotendeels in de staatskas terecht.

Teleurgesteld

De Woonbond, die de huurders vertegenwoordigt, is teleurgesteld over wat PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft binnengehaald. "Wat hij heeft bereikt is minimaal", reageerde directeur Ronald Paping woensdagochtend bij de NOS. "Ik had er meer van verwacht." Hij vindt het slecht dat Duivesteijn toch voor het akkoord stemde. 

De Woonbond denkt dat corporaties de huren door de verhuurdersheffing flink gaan verhogen en minder gaan investeren in onderhoud van hun bezit.

De toezegging van een investeringsfonds is een loze belofte, vindt Paping. Volgens hem komt er helemaal geen geld in het fonds.