De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is de eerste 2 weken van december gedaald van 110 naar 108 procent.

Mogelijk moeten in totaal circa 50 fondsen korten, stelt onderzoeksbureau Aon Hewitt dat dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Van de 68 pensioenfondsen die op 1 april 2013 een kortingsmaatregel hebben moeten doorvoeren, hebben 37 ook een voorwaardelijke korting per 1 april 2014 aangekondigd.

Op basis van de waargenomen ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad en de recente ontwikkelingen op de aandelenmarkt verwacht Aon Hewitt dat het aantal fondsen dat in 2014 daadwerkelijk een kortingsmaatregel moet doorvoeren, niet beperkt wordt tot deze 37 fondsen.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Afgelopen weken zagen de fondsen hun verplichtingen iets oplopen als gevolg van een lichte daling van de driemaandsgemiddelde marktrente. Daarnaast nam het vermogen van de fondsen iets af doordat hun beleggingen in aandelen en obligaties iets minder waard werden.

Gemiddeld

De gemiddelde dekkingsgraad bevindt zich nog wel boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van ruim 104 procent. Dit wil echter niet zeggen dat alle pensioenfondsen aan dit minimum voldoen, stelt Aon.

Fondsen waarvan de dekkingsgraad te laag is, hebben nog maar twee weken om alsnog op het vereiste niveau te komen. Lukt dat niet, dan volgen "mogelijk additionele kortingen op de pensioenaanspraken.''

Lees ook: Vijf vragen dekkingsgraad | Drie miljoen mensen ontvangen pensioenuitkering

Lees meer over pensioen op NUgeld.nl