De belastinginkomsten van de rijke landen nemen toe, maar hebben nog niet het niveau van voor de economische crisis bereikt.

Dat stelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag.

De belastinginkomsten in de OESO-lidstaten liepen in 2012 op tot gemiddeld 34,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In de twee voorgaande jaren bedroegen de inkomsten circa 34 procent van het bbp.

De OESO, de economische denktank van de geïndustrialiseerde landen, zag de inkomsten vorig jaar in 21 van de 30 lidstaten waarvan de cijfers beschikbaar waren, toenemen.

Belastingdruk

De belastingdruk nam in 2008 en 2009 af en loopt sinds 2010 weer op. Ondanks de toename van de afgelopen jaren liggen de belastinginkomsten echter nog altijd lager dan de piek van 35 procent die in 2007 werd bereikt.

Griekenland, Italië, Hongarije en Nieuw-Zeeland voerden de belastinginkomsten vorig jaar het sterkst op. De grootste dalingen werden gemeten in Groot-Brittannië, Portugal en Israël. Nederlandse cijfers over 2012 waren nog niet beschikbaar.

De belastingdruk was vorig jaar met 48 procent het hoogst in Denemarken, gevolgd door Frankrijk en België. Daar liepen de belastinginkomsten op tot 45,3 procent van het bbp. In Nederland bedroeg de belastingdruk in 2011 38,6 procent.