De lichte groei van de Nederlandse economie zet ook in 2014 door, maar tot herstel op de arbeidsmarkt zal dit niet leiden.

Dat maakt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag bekend in de decemberraming

Het planbureau voorspelt dat de economie volgend jaar met een half procent groeit. Dit is vooral toe te schrijven aan de export en investeringen.

Daarmee wordt de voorzichtig ingezette stijgende lijn uit 2013 voortgezet. Voor het derde kwartaal becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een minimale economische groei van 0,1 procent, nadat het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal precies 0 was ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Het bbp, de optelsom van alle goederen en diensten die binnen Nederland worden geproduceerd door binnen- en buitenlandse bedrijven, wordt gebruikt om economische krimp of groei aan te duiden. 

Het eurogebied doet het met 1 procent groei iets beter dan Nederland en wereldwijd stijgt het bbp met 3,5 procent.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CPB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Werkloosheid

De werkloosheid loopt naar verwachting van het CPB in 2014 verder op tot 7,5 procent van de beroepsbevolking. De werkgelegenheid daalt volgend jaar verder, maar het tempo is daarbij iets lager dan dit jaar. Het is een bekend verschijnsel dat een daling van de werkloosheid later volgt op economisch herstel.

De werkgelegenheid bij bedrijven daalt met een half procent, bij de overheid is de krimp met anderhalf procent groter. Werklozen zetten hun zoektocht op een baan ook volgend jaar voort, maar het aanbod van werknemers is wel lager dan in 2013.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CPB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Consumptiedaling

De dalende inkomens en het verlies van vermogen (door bijvoorbeeld dalende huizenprijzen) van dit jaar, heeft ook nog zijn uitwerking in 2014. De binnenlandse bestedingen, tot nu toe een sterk remmende factor in de Nederlandse economie, nemen daardoor ook volgend jaar verder af.

In 2013 was de consumptiedaling 2 procent. Sinds 1970 is er slechts twee keer eerder een daling van die omvang geweest, in 1981 en in 2009.

Zoals verwacht blijft het begrotingstekort boven de 3 procent, ondanks de extra bezuinigingen van 6 miljard. De Europese Commissie was al akkoord met het overschrijden van deze norm, maar gaf halverwege november wel aan dat er "geen enkele speelruimte" is om van de gemaakte afspraken af te wijken.

Lees de reacties van Dijsselbloem, Kamp en de vakbonden

Koopkracht

De koopkracht zal volgens het CPB in 2014 iets toenemen met 1 procent door de verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf, de verlaging van de zorgpremies en door lagere pensioenpremies voor ambtenaren. 

Eerder voorspelde De Nederlandsche Bank (DNB) al dat de koopkracht in 2015 met 2,5 procent zou stijgen. De inflatie blijft met 1,5 procent in 2014 laag, dat is iets onder het doel van de Europese Centrale Bank (ECB) die minder maar in de buurt van 2 procent nastreeft.