Banken en verzekeraars zouden niet streng genoeg optreden tegen de delfstofwinnende bedrijven waarin ze investeren. 

​Dat is een conclusie uit het dinsdag gepubliceerde onderzoek van de Eerlijkebankwijzer en de Eerlijkeverzekeringswijzer.

De financiële instellingen doen niet altijd genoeg om mensenrechtenschendingen door dit soort bedrijven te voorkomen of te beëindigen. 

Banken en verzekeraars zoals ABN AMRO, ING, Achmea en Aegon investeren miljarden in mijnbouwbedrijven en olie- en gasproducenten zoals Shell en Trafigura. Maar de manier waarop banken en verzekeraars met mensenrechtenschendingen omgaan verschilt enorm, blijkt uit het onderzoek.

Dikke onvoldoende

Voor bankinvesteringen, verzekeringsbeleggingen en vermogensbeheer zijn aparte scores berekend. ABN AMRO en ING scoren voor hun bankinvesteringen een voldoende. Rabobank krijgt echter het cijfer 3.

De vermogensbeheerders van ABN en ING scoren ook een dikke onvoldoende (respectievelijk 1 en 3). De overige vermogensbeheerders, waaronder APG, Aegon en Achmea, krijgen wel een voldoende. ASN en Triodos krijgen zelfs een 10, omdat zij bedrijven uitsluiten die betrokken blijken te zijn bij mensenrechtenschendingen.

De verzekeraar SNS Reaal komt door het inzetten van onder meer screening uit op een 10. De verzekeraars van ING en APG blijven daar met het cijfer 3 ver bij achter. Achmea, Aegon en ASR scoren een 7 en nemen dus in 'ruim voldoende mate' hun verantwoordelijkheid.

Allianz, Delta Lloyd, Generali en Legal & General wilden niet meewerken aan het onderzoek en krijgen daardoor het cijfer 1.

Kritische dialoog

De financiële instellingen proberen volgens de onderzoekers vrijwel allemaal hun invloed op de bedrijven te gebruiken door een 'kritische dialoog' aan te gaan. Maar er ligt te weinig nadruk op het beoogde resultaat: het voorkomen en beëindigen van mensenrechtenschendingen.

Driekwart van de financiële instellingen beperkt zich tot het stimuleren van mijnbouw-, olie- en gasbedrijven om een goed mensenrechtenbeleid in te voeren. "Herstel en genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen krijgen veel te weinig aandacht."

Nog geen kwart van de instellingen beëindigt de investeringen als met het bedrijf geen afspraken zijn te maken of als het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt.

Onderzoek

De Eerlijke Bankenwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi.

Voor het onderzoek zijn tien delfstofwinnende bedrijven geselecteerd die de afgelopen jaren betrokken waren bij ernstige schendingen van de mensenrechten van lokale gemeenschappen.

Lobbyactiviteiten

Dinsdag kwam ook nog een ander onderzoek naar buiten van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Daaruit blijkt dat de grote Nederlandse banken nog onvoldoende transparant zijn over hun lobbyactiviteiten.

Volgens SOMO is het met de openbaar toegankelijke informatie niet mogelijk om de invloed te analyseren van de lobby van banken op het overheidsbeleid.

Geen details

Banken willen onder meer geen details bekendmaken van bijeenkomsten met beleidsmakers, stelt SOMO. Ze weigeren alle geschreven documenten die ze aan toezichthouders en beleidsmakers verstrekken openbaar te maken.

Verder geven de banken weinig inzicht in de mate waarin bijvoorbeeld bankcommissarissen na hun vertrek 'via de draaideur' als lobbyist aan het werk gaan.

''Ondanks de grote publieke verontwaardiging over de macht van de financiële lobby, is de transparantie van banken op dit vlak minimaal'', stelt SOMO-onderzoeker Rens van Tilburg.

Banken

SOMO klopte voor het onderzoek bij zes Nederlandse banken aan. Volgens het bureau beloven Rabobank, ABN Amro en SNS Reaal dat ze hun transparantie het komend jaar zullen vergroten.

''Rabobank en ABN Amro gaan op een website een overzicht geven van hun actuele beleidsstandpunten en inzendingen voor consultaties. Dit heeft ING al gedaan na eerder SOMO-onderzoek. ASN Bank en Triodos Bank laten expliciet weten dat ze individueel niet lobbyen met betrekking tot financiële hervormingen'', aldus het rapport van SOMO.