Portugal ligt op schema met zijn economische hervormingen, maar het doorvoeren van structurele ingrepen moeten het hoofdingrediënt zijn van een geloofwaardige strategie om duurzame groei te realiseren in de komende jaren.

Dat concludeerde de trojka van EU, ECB en IMF maandag na een bezoek aan het land.

De trojka acht de doelstelling van de Portugese overheid van een begrotingstekort van 5,5 procent dit jaar haalbaar. Recent werd de begroting voor 2014 door het parlement goedgekeurd.

Mocht het Constitutionele Hof van het land bezwaar maken tegen onder meer veranderingen aan het pensioenstelsel, dan zal de overheid met alternatieven komen om het begrotingstekort naar 4 procent te krijgen.

"Die maatregelen kunnen echter risico's vormen voor de economische groei en de werkgelegenheid en kunnen een duurzame terugkeer naar de financiële markten bemoeilijken."

Herstel

Volgens de trojka toont de Portugese economie tekenen van herstel sinds het vorige bezoek aan het land. Zo is onder meer de werkloosheid sneller gedaald dan verwacht.

De geldschieters willen echter meer bewijs zien van het effect van de hervormingen op de werking van de economie. "Daarvoor is het nodig dat doorgevoerde hervormingen continue geëvalueerd worden om er zeker van te zijn dat ze de beoogde resultaten opleveren."

Bankensector

De Portugese bankensector is volgens de trojka stabiel "maar de lage winstgevendheid geeft aan dat de omstandigheden uitdagend blijven". 

Een van de grootste bedreiging voor de banken is de schuldenlast van het Portugese bedrijfsleven. "Die moet worden aangepakt zodat de economische groeiramingen voor de middellange termijn niet in geding komen."