Nederlandse banken hebben een gering kredietrisico. Dat betekent dat de banken weinig risico lopen met de leningen die ze uit hebben staan. Dat blijkt uit gegevens die de Europese Bankautoriteit (EBA) maandag publiceerde. 

De EBA nam in de beoordeling geen elementen mee van de stresstest die volgend jaar wordt uitgevoerd. Die test wordt gedaan voordat de Europese Centrale Bank het toezicht op de Europese banken op zich neemt.

ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Reaal hebben allemaal een bescheiden bedrag uitstaan aan betalingsachterstanden op hypotheken. Ook hebben de instellingen nog maar weinig belangen in zwakke landen. Zo is de blootstelling aan noodlijdende eurolanden verwaarloosbaar tot nihil.

EBA eist van de banken een kapitaalratio van 9 procent. Die ratio zegt iets over de verhouding tussen het kapitaal dat een bank daadwerkelijk in bezit heeft en wat de instelling heeft uitgeleend.

Ruimschoots

Daaraan voldeden de banken ruimschoots. ING had een ratio van 11,8, Rabobank zat op 12,9 procent, ABN Amro kwam tot 13,3 procent en SNS Reaal tot 12,2 procent.

EBA keek naar de balansen van 64 banken in 21 Europese landen. De gemiddelde kapitaalratio bij deze instituten is verbeterd. Die steeg tussen december 2011 en juni 2013 van 10 procent naar 11,7 procent.