De donaties aan goede doelen groeien haast niet meer. Vorig jaar haalden ze gemiddeld nog slechts 0,7 procent meer op dan het jaar ervoor. Maar vooral kleinere organisaties krijgen minder geld dan voorheen.

Dat meldde het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) maandag.

Volgens de cijfers van de toezichthouder lieten goede doelen die meer dan 2,5 miljoen inzamelden in 2012, een kleine stijging zien van 1,1 procent ten opzichte van 2011. De kleinere instellingen haalden gemiddeld echter 4,3 procent minder op.

De afgelopen tien jaar stegen de baten uit onder meer collectes, schenkingen en nalatenschappen voor alle instellingen nog met gemiddeld 4 procent. De geringe bereidheid tot geven hangt samen met de economie. ''Mensen schrappen in donaties en maken daarin keuzes'', liet een woordvoerster weten.

Gul

Per huishouden werd vorig jaar tweehonderd euro gedoneerd aan de goede doelen. Nederlanders behoren daarmee in de wereld nog altijd tot de gulste gevers. Het CBF, dat van 714 organisaties een jaarverslag kreeg, noteerde over vorig jaar in totaal ruim 1,42 miljard aan giften.

Uit de jaarverslagen blijkt verder dat bijna een half miljoen vrijwilligers en 800.000 collectanten actief waren. Zij werden bijgestaan door 14.000 betaalde medewerkers. De gemiddelde salariskosten van de directieleden bedroegen 116.000 euro per jaar.

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding ontving in 2012 de meeste giften: ruim 137 miljoen. Dat kwam vooral door Alpe d'HuZes, dat toen nog niet met negatieve publiciteit te maken had. Unicef volgde op de tweede plek (53,4 miljoen) en Artsen zonder Grenzen op de derde (43,7 miljoen). Daarna volgen: Wereld Natuur Fonds, Hartstichting, Rode Kruis, Natuurmonumenten, Plan Nederland, Oxfam Novib en Cordaid.

De fondsen verdienden ook nog op een andere manier geld. Via subsidies, loterijgelden, gezamenlijke acties en beleggingsopbrengsten werd ruim 2,3 miljard opgestreken, door de bank genomen een stijging van 4,5 procent.