Er moet één autoriteit en één saneringsfonds komen bij de ontmanteling van Europese banken. Daarvoor pleit de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi.

Dat deed hij maandag in het Europees Parlement in Brussel. Draghi vreest voor een te complex systeem. Zijn waarschuwing komt daags voordat de Europese ministers van Financiën het hierover eens moeten gaan worden.

Het zogenoemde afwikkelingsfonds en de afwikkelingsautoriteit maken deel uit van de bankenunie. Er moet een door de financiële sector gevuld fonds komen waaruit de ontmanteling van niet levensvatbare banken wordt betaald.

De autoriteit moet beslissen of een bank nog toekomst heeft. De bedoeling is dat niet langer de belastingbetaler de rekening voor een redding of het omvallen van een bank betaalt.

Onenigheid

Maar de EU-lidstaten zijn het onder meer niet eens over wie uiteindelijk beslist of een bank moet worden gered of ontmanteld. Er zijn EU-lidstaten die graag zien dat nationale autoriteiten meebeslissen.

De ECB-president vindt dat alles vooral werkbaar moet zijn. Het kan niet zo zijn dat honderden mensen beslissen of een bank levensvatbaar is, aldus Draghi.

Enige zorg

Draghi uitte ook zijn zorgen over de Ierse bankensector. Hij zei dat deze sector ''een punt van enige zorg'' blijft. Ierland rondde afgelopen weekeinde het Europese steunpakket af.

Het land moest drie jaar geleden aankloppen voor financiële steun om onder meer de Ierse bankensector te ondersteunen.